Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Delavnici: Odmera in izraba letnega dopusta in Neenakomerna razporeditev delovnega časa

Moravske Toplice, 12.-13. marec 2004

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

DELOVNOPRAVNE DELAVNICE

predavanja >> razprave >> konzultacije >> praktični primeri

poslovno kongresna centra

Čatež – GRAD MOKRICE, Moravske Toplice – Poslovni center HOTEL AJDA

Program

01 Odmera in izraba letnega dopusta

Čatež-Hotel Golf GRAD MOKRICE, 12.3.2004
15.00–16.30: predavanje
17.00–18.30: reševanje praktičnih primerov udeležencev (delo v skupini)

02 Neenakomerna razporeditev delovnega časa

Čatež-Hotel Golf GRAD MOKRICE, 13.3.2004
09.00-10.30: predavanje
10.30-12.30: reševanje praktičnih primerov udeležencev (delo v skupini)

03 Sprememba sistemizacije delovnih mest v podjetjih in zavodih

Moravske Toplice-Hotel Ajda, 19.3.2004
15.00-16.30: predavanje
17.00-18.30: reševanje praktičnih primerov udeležencev (delo v skupini)

04 Sprememba delodajalca in prehod delavcev

Moravske Toplice-Hotel Ajda, 20.3.2004
09.00-10.30: predavanje
10.30-12.30: reševanje praktičnih primerov udeležencev (delo v skupini)

Predavatelji in moderatorji

01, 02, 03 in 04:

  • prof.dr.Mitja Novak, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, direktor IDPF
  • doc.dr.Etelka Korpič Horvat, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru,
  • mag. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
  • mag. Darja Senčur Peček, Pravna Fakulteta Univerze v Mariboru, Mura d.d.

Poudarki iz vsebine

01 in 02:
kaj urediti s splošnim aktom in kaj s kolektivno pogodbo?? evidentiranje in obračunavanje plač in drugih prejemkov ter letnega dopusta v primeru neenakomerne razporeditve delovnega časa>> različni primeri neenakomerne razporeditve delovnega časa in maksimalne dopustne dnevne in tedenske obremenitve delavcev>>konkretni primeri odmere in izrabe letnega dopusta>>sorazmerni letni dopust in regres>>

03 in 04:
postopek spremembe akta o sistemizaciji delovnih mest ter pristojnosti uprave, sindikata in sveta delavcev>> oblikovanje delovnih mest>> vsebina akta>> prehod že zaposlenih na nove pogodbe o zaposlitvi>> postopek spremembe delodajalca ter pristojnosti uprave, sindikata in sveta delavcev>> ali na delodajalca prevzemnika preidejo tudi dodatna pokojninska in zdravstvena zavarovanja?? Ali se sklepajo nove pogodbe o zaposlitvi>> kdaj gre za začasni prevzem in preidejo prevzeti delavci nazaj na prvotnega delodajalca>> odklonitev prehoda

Način dela: poudarek je na reševanju konkretnih vprašanj in primerov iz prakse, ki jih udeleženci lahko predhodno pisno posredujejo organizatorju

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123