Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Povezujemo teorijo s prakso: septembrska delovnopravna šola

23.-24. september 2004

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

POVEZUJEMO TEORIJO S PRAKSO

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
in Inštitut za delovna razmerja in socialno varnost Pravne fakultete Univerze v Mariboru
vabita na:

SEPTEMBRSKO DELOVNOPRAVNO ŠOLO

23.-24. in 27.-28. september 2004

PLAČA IN DRUGI PREJEMKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA
23.-24. september 2004, Poslovni center Terme Čatež
(nova davčna ureditev, plačilo za poslovno uspešnost, nadomestila plače, izvršba na plačo, plačilo v insolventnosti in jamstveni sklad, novejša sodna praksa delovnih sodišč)


UREJANJE DELOVNIH RAZMERIJ S SPLOŠNIMI AKTI DELODAJALCA
27.-28. september 2004, Hotel Radin, Radenci
(sistemizacija in vrednotenje del, pravila reda in discipline, poslovna skrivnost, delovni čas, razmejitev med pravicami in pravili)

Predavatelji in moderatorji

Nataša Belopavlovič, univ.dipl.prav., državna sekretarka Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
doc.dr.Aleksej Cvetko, vrhovni sodnik svetnik na Vrhovnem sodišču RS
Irena Bečan, univ.dipl.prav., državna podsekretarka Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
Marta Klampfer,univ.dipl.prav., višja sodnica svetnica na Višjem delovnem in socialnem sodišču
Miran Kalčič, univ.dipl.prav., namestnik generalnega direktorja ZPIZ
Igor Klinar, univ.dipl.prav., direktor Urada za sistem plač v javnem sektorju pri MNZ
doc. dr. Etelka Korpič Horvat, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Milojka Kolar, univ.dipl. prav., državna sekretarka Ministrstva za finance
mag. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
doc. dr. Barbara Kresal, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani in Ustavno sodišče RS
Ajda Likar, univ.dipl.prav., sekretarka Javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS
prof.dr. Mitja Novak, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru in direktor IDPF
Dida Vovk, univ.dipl.prav., okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani
mag. Darja Senčur Peček, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru in vodja pravne službe Mura d.d.
Ivan Simič, direktor Davčno izobraževalnega inštituta v Ljubljani

Uvodno

Septembrska delovnopravna šola izhaja iz tradicije delovnopravnih delavnic, ki sta jih že doslej – ene v Radencih in druge v Čatežu, vodila oba slovenska univerzitetna inštituta s tega področja in je rezultat njunega medsebojnega sodelovanja in strokovnega dela na področju prenašanja teoretičnih znanj v prakso. Izvajala se bo na dveh izobraževanjih - v Radencih in v Čatežu, ki sta pripravljeni kot kombinacija predavanj, razprav, pravnih konzultacij in strokovnega praktičnega dela na delovnopravnih delavnicah.

Izbrane teme bodo obravnavane z vidika razmerja med kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti delodajalca, optimaliziranja stroškov dela z vidika nove davčne zakonodaje, različnih sistemov plačil iz naslova uspešnosti poslovanja v javnem in zasebnem sektorju, varstvom izplačila plače ter prikazom novejše sodne prakse delovnih sodišč.
Vljudno vabljeni!

vodji projekta:
doc. dr. Etelka Korpič Horvat, l.r.
mag. Katarina Kresal Šoltes, l.r.


direktor:
prof.dr.Mitja Novak, l.r.

Program : Plača in drugi prejemki iz delovnega razmerja

 • nova davčna ureditev
 • plačilo za poslovno uspešnost
 • nadomestila plače
 • varstvo plače
 • izvršba na plačo
 • plačilo v primeru insolventnosti
 • denarni zahtevki v novejši sodni praksi

četrtek , 23. septembra, Velika konferenčna dvorana

16.30–19.00
PLENARNO: NOVA DAVČNA UREDITEV DOHODKOV IZ ZAPOSLITVE (moderator: prof. dr. Mitja Novak)
Bistvene novosti nove davčne zakonodaje dohodkov iz delovnega razmerja, avtorskega dela, študentskega dela in drugega pogodbenega dela (Milojka Kolar)
Neobdavčljivi prejemki iz naslova dohodkov iz zaposlitve (Ivan Simič)
Razprava

20.00 -
DRUŽABNI DEL : GRAD MOKRICE (skupna večerja v kristalni dvorani Hotela GOLF GRAD MOKRICE, zagotovljen avtobusni prevoz)

petek, 24.septembra, Velika konferenčna dvorana, Dvorana A+B

9.00–10.15
PLAČILO ZA POSLOVNO USPEŠNOST
I. sekcija: javni sektor (Igor Klinar)
II. sekcija: zasebni sektor (doc. dr. Etelka Korpič Horvat)
Razpravi v sekcijah

Odmor: 10.15 – 10.30

10.30–14.15
PLENARNO: VARSTVO PLAČE IN DOPUSTNI POSEGI V IZPLAČILO (moderator: mag. Katarina Kresal Šoltes)
Varstvo plače (doc. dr. Barbara Kresal)
Izvršba na plačo (Dida Vovk)
Plačila v primeru insolventnosti in v praksi javnega jamstvenega in preživninskega sklada (Ajda Likar)

Odmor: 12.30 – 13.00

Nadomestila plače (Irena Bečan)
Denarni zahtevki iz naslova delovnega razmerja v novejši sodni praksi (Marta Klampfer)

Odmor: 14.15 – 15.45 (odmor za kosilo)

15.45 – 17.45
DELOVNOPRAVNA DELAVNICA: REŠEVANJE PRIMEROV IZ PRAKSE - razprava

Program : Urejanje delovnih razmerij s splošnimi akti delodajalca

 • nova davčna ureditev
 • plačilo za poslovno uspešnost
 • nadomestila plače
 • varstvo plače
 • izvršba na plačo
 • plačilo v primeru insolventnosti
 • denarni zahtevki v novejši sodni praksi

četrtek , 23. septembra, Velika konferenčna dvorana

16.30–19.00
PLENARNO: NOVA DAVČNA UREDITEV DOHODKOV IZ ZAPOSLITVE (moderator: prof. dr. Mitja Novak)
Bistvene novosti nove davčne zakonodaje dohodkov iz delovnega razmerja, avtorskega dela, študentskega dela in drugega pogodbenega dela (Milojka Kolar)
Neobdavčljivi prejemki iz naslova dohodkov iz zaposlitve (Ivan Simič)
Razprava

20.00 -
DRUŽABNI DEL : GRAD MOKRICE (skupna večerja v kristalni dvorani Hotela GOLF GRAD MOKRICE, zagotovljen avtobusni prevoz)

petek, 24.septembra, Velika konferenčna dvorana, Dvorana A+B

9.00–10.15
PLAČILO ZA POSLOVNO USPEŠNOST
I. sekcija: javni sektor (Igor Klinar)
II. sekcija: zasebni sektor (doc. dr. Etelka Korpič Horvat)
Razpravi v sekcijah

Odmor: 10.15 – 10.30

10.30–14.15
PLENARNO: VARSTVO PLAČE IN DOPUSTNI POSEGI V IZPLAČILO (moderator: mag. Katarina Kresal Šoltes)
Varstvo plače (doc. dr. Barbara Kresal)
Izvršba na plačo (Dida Vovk)
Plačila v primeru insolventnosti in v praksi javnega jamstvenega in preživninskega sklada (Ajda Likar)

Odmor: 12.30 – 13.00

Nadomestila plače (Irena Bečan)
Denarni zahtevki iz naslova delovnega razmerja v novejši sodni praksi (Marta Klampfer)

Odmor: 14.15 – 15.45 (odmor za kosilo)

15.45 – 17.45
DELOVNOPRAVNA DELAVNICA: REŠEVANJE PRIMEROV IZ PRAKSE - razprava

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123