Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Tradicionalno decembrsko srečanje kolektivnih članov IDPF

Ljubljana, 09. december 2004

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani in Inštitutom za primerjalno pravo pri PF UL

vabi na

TRADICIONALNO DECEMBRSKO SREČANJE KOLEKTIVNIH ČLANOV IDPF

s   predavanji  in   razpravo
na temi:

I. ARBITRAŽA V INDIVIDUALNIH DELOVNIH SPORIH
II. AKTUALNA VPRAŠANJA IZVAJANJA ZDR IN SOCIALNIH ZAVAROVANJ V PRAKSI

ter   novoletnim   sprejemom

četrtek, 9. december 2004, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
(Zlata predavalnica), Poljanski nasip 2

Spoštovani člani POOL-a in kolektivni člani IDPF,
bralci revije DD - delavci in delodajalci ter ostala strokovna javnost,

tudi tokrat ob koncu leta pripravljamo pregled novejših stališč in sodne prakse ter teoretičnih spoznanj o izbranih zakonodajnih novostih in delovnopravnih vprašanjih, ki so bila v letošnjem letu še posebej v ospredju, tako v praksi kot v raziskovalnem delu IDPF.

O aktualnih pravnih vprašanjih in odprtih dilemah bodo na delovnem srečanju razpravljali strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi zakonskih novosti, predavatelji Pravne fakultete v Ljubljani in strokovnjaki IDPF:

mag. Nataša Belopavlovič, univ.dipl.prav., državna sekretarka na MDDS,
prof. dr.Anjuta Bubnov Škoberne,univ.dipl.prav., Pravna fakulteta UL,
doc. dr. Aleš Galič, univ.dipl.prav., Pravna fakulteta UL,
Boštjan Kavšek, univ.dipl.prav., samostojni raziskovalec na IDPF
mag. Katarina Kresal Šoltes, univ.dipl.prav., samostojna raziskovalka na IDPF,
prof. dr. Mitja Novak, univ.dipl.prav., direktor IDPF in profesor na PF v Mariboru,
as.dr. Grega Strban, univ.dipl.prav., Pravna fakulteta UL,
prof. dr. Lojze Ude, univ.dipl.prav., Pravna fakulteta UL in direktor IPP.

Program

9.00 - 9.30 : registracija in uvodni pozdrav direktorja IDPF prof. dr. Mitje Novaka

9.30-11.00: ARBITRAŽA V INDIVIDUALNIH DELOVNIH SPORIH

    09.30 - 10.00: prostovoljnost in izpodbojnost arbitraže (doc.dr.Aleš Galič)
    10.00-10.30: oblikovanje arbitražnega postopka (prof.dr.Lojze Ude)
    10.30-11.00: razprava

11.00 - 11.30 : ODMOR

11.30 - 15.00 : AKTUALNA VPRAŠANJA ZDR IN SOCIALNIH ZAVAROVANJ V PRAKSI TER KONVENCIJE MOD

11.30-12.00: Predvidena reforma na področju prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj (prof.dr.Anjuta Bubnov Škoberne)
12.00-12.30: Vključitev samozaposlenih, lastnikov podjetij, prejemnikov denarne socialne pomoči in druga vprašanja širokega kroga obvezno zdravstveno zavarovanih oseb (as.dr.Grega Strban)

12.30 - 13.00 : ODMOR

13.00-14.00: novejša stališča in mnenja IDPF in MDDSZ glede posameznih določb ZDR v praksi (mag. Katarina Kresal Šoltes, mag. Nataša Belopavlovič)

14.00-14.30: predstavitev projekta in strokovne ekskurzije v Ženevo: Mednarodni standardi v Konvencijah MOD (prof. dr. Mitja Novak, Boštjan Kavšek)

14.30 - 15.00 : razprava

15.00 - NOVOLETNI SPREJEM

 

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123