Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Avtorsko delo z vidika nove davčne zakonodaje in razmejitve od delovnega razmerja

Ljubljana, 20. januar 2005

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani

vabi na posvet:

Avtorsko delo z vidika
nove davčne zakonodaje in razmejitve od delovnega razmerja

20. januar 2005, Pravna fakulteta v Ljubljani,
IDPF, Dvorana E5,

 

1. Januarja 2005 so se začela izplačila po avtorskih pogodbah ter drugi prejemki iz naslova zaposlitve obdavčevati po novem Zakonu o dohodnini.

Kakšno je razmerje med avtorskim delom in delom po pogodbi o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem z vidika nove davčne zakonodaje?

Kdaj gre za odvisno in kdaj za neodvisno pogodbeno delo z vidika nove davčne zakonodaje? Kakšno je razmerje med kriteriji odvisnega dela po novi davčni zakonodaji ter kriteriji za opredelitev odvisnega delovnega razmerja ter kriteriji za opredelitev avtorskega dela po veljavni zakonodaji s področja delovnega prava in avtorskega prava?

Ali se davčno drugače obravnava avtorsko delo iz delovnega razmerja in avtorsko delo, ki ga delavec opravi za svojega delodajalca izven obsega dela, opredeljenega v pogodbi o zaposlitvi?

Kako se od avtorskih honorarjev po novem obračunajo normirani stroški in kdo je dolžan iz honorarja plačati prispevke za socialna zavarovanja?

Kako bo nova davčna zakonodaja vplivala na sklepanje avtorskih pogodb v praksi in na kakšni pogodbeni podlagi urejati razmerja s honorarnimi delavci?

O navedenih najaktualnejših vprašanjih nove davčne ureditve, ki posega v dosedanjo prakso sklepanja avtorskih pogodb tako na strani pravnih oseb javnega in zasebnega prava kot na strani prejemnikov izplačil bodo predavali in v skupni razpravi odgovarjali na vprašanja

Predavatelji:

as. dr. Špela Mežnar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
Branko Oman, univ.dipl.prav., direktor Avtorske Agencije Slovenije
Ivan Simič, Simič & partnerji, direktor Davčno izobraževalnega inštituta

Vljudno vabljeni!


Programski vodja:
mag. Katarina Kresal Šoltes, l.r. 

  direktor:
prof. dr. Mitja Novak, l.r.

 

Program

četrtek, 20. januarja 2005, Pravna fakulteta v Ljubljani E5

9.00 - 9.15: REGISTRACIJA

9.15 - 9.30: Uvodno o zakonskem okviru in izhodiščih ter aktualnih vprašanjih nove davčne obravnave dohodkov iz zaposlitve
(mag. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri PFv Ljubljani)

9.30 -11.00: Kriteriji za opredelitev avtorskega dela po ZASP in njegova razmejitev od delovnega razmerja ter drugih pogodbenih razmerij s prikazom konkretnih primerov
(as. dr. Špela Mežnar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani)

Odmor: 11.00 - 11.30

11.30 - 12.15: Vpliv nove davčne zakonodaje na sklepanje avtorskih pogodb v praksi
(Branko Oman, univ.dipl.prav., direktor Avtorske agencije Slovenije)

12.15 - 13.00: Obdavčitev avtorskih honorarjev po novem ZDOh-1
(Ivan Simič, univ.dipl.prav., direktor Davčno izobraževalnega inštituta)

13.00 - 14.00: razprava z udeleženci

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123