Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Delovno srečanje o aktualnih delovnopravnih vprašanjih z najvidnejšimi predstavniki izvršilne in sodne oblasti ter strokovnjaki IDPF

Ljubljana, 8.-9. september 2005

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

z direktorjem in vodjem pravnih in kadrovskih služb kolektivnih članov IDPF

vabi na

DELOVNO SREČANJE
o aktualnih delovnopravnih vprašanjih

z najvidnejšimi predstavniki izvršilne in sodne oblasti
ter strokovnjaki IDPF

8.-9. september 2005, Hotel GOLF GRAD MOKRICE

Spoštovani,

približuje se čas delovnega srečanja na Gradu Mokrice, ki ga enkrat leto pripravimo zaključeno samo za direktorje in druge vodstvene ter vodilne delavce za področje pravnih in kadrovskih zadev članov POOL-a in kolektivnih članov IDPF. Na podlagi dosedanjih izkušenj in vaših predlogov glede vsebine programa, bomo letos:

  • izmenjali naše dosedanje izkušnje, stališča in dobro poslovno prakso,
  • poskušali najti odgovore na vaša najakutalnejša vprašanja iz prakse,
  • se seznanili z novejšo sodno prakso delovnega in socialnega sodstva,
  • se seznanili z načrtovanimi zakonodajnimi novostmi, ki nam jih pripravlja resorno ministrstvo,
  • zvedeli, katere nove direktive se sprejemajo na ravni EU,
  • ugotavljali, katera so še odprta vprašanja v zvezi z bolniško odsotnostjo, kvotnim sistemom zaposlovanja invalidov ter pokojninsko in invalidsko problematiko,
  • se seznanili z novejšo prakso ZPIZ-a,
  • osvežili in pridobili nova znanja v zvezi z organiziranjem stavke ter pravilnim in zakonitim ravnanjem delodajalcev in sindikatov v primeru stavke,
  • predvsem pa na praktičnih primerih kolektivnih članov IDPF, združili znanja teorije, prakse in sodstva, z namenom njihove čimboljše aplikacije v vsakodnevno prakso.
Dvodnevno strokovno druženje bo potekalo na delovnih omizjih ter se nadaljevalo v bolj sproščenem vzdušju tudi na skupnem kosilu in večerji ter drugih družabnih aktivnostih, ki jih omogočata srednjeveški ambient Hotela Golf Grad Mokrice in Poslovni center Terme Čatež.

Veselimo se srečanja z Vami!

programski vodja:
mag. Katarina Kresal Šoltes

direktor:
prof. dr. Mitja Novak

 

Progrem

četrtek, 8. septembra, Viteška dvorana

9.30 - 10.00
Sprejem udeležencev na delovnem zajtrku s predstavniki IDPF

10.15 - 13.15
Delovno omizje in razprava s predstavniki MDDSZ
(vabljena sta Marko Štrovs, univ.dipl.prav., in Irena Bečan, univ.dipl. prav.)
pregled zakonodajnih aktivnosti ministrstva, novih direktiv EU ter novejših stališč MDDSZ glede posameznih vprašanj izvajanja ZDR v praksi

13.30 - 15.00 Skupno kosilo

15.00 - 18.00
Delovno omizje in razprava s predstavniki Višjega delovnega in socialnega sodstva
(vabljena sta Marta Klampfer, univ.dipl.prav., predsednica VDSS in mag. Marijan Debelak, višji sodnik svetnik na VDSS)
pregled novejše sodne prakse izvajanja ZDR ter pravna vprašanja organiziranja stavke

19.00 Družabni večer - srednjeveške igre in skupna večerja

petek, 9. septembra, Viteška dvorana

10.00 - 12.30
Delovno omizje in razprava o novejši praksi in stališčih ZPIZ ter sodni praksi v zvezi s posebnim varstvom invalidov z vidika izvajanja ZPIZ-1, ZZRZI ter ZDR ter odprta vprašanja kvotnega sistema, invalidskega in pokojninskega zavarovanja, bolniške odsotnosti ter zdravstvenega varstva
(vabljena sta Miran Kalčič, univ.dipl. prav., namestnik generalnega direktorja ZPIZ in mag. Irena Žagar, sodnica Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani)

12.30
Razprava in zaključek delovnega srečanja

 

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123