Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Nov zakon o delovnih razmerjih (interna strokovna izobraževanja)

Ljubljana, september - december 2002

v strokovni organizaciji Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju s strokovno službo delodajalca izvedeno na sedežu delodajalca za zaključene skupnine

menedžerji, delavski direktorji, vodje kadrovskih in pravnih služb, delavski predstavniki:

Nov zakon o delovnih razmerjih se bo pričel uporabljati s 1.1.2003 (Ur.l.RS št.42/02)

Učinkovito vodenje in upravljanje kadrovskih virov,
uspešno uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja ter
pravočasna uskladitev splošnih aktov delodajalca,

bo odvisna od pravočasne pripravljenosti delodajalskih in delavskih strokovnih služb in njihovega poznavanja novega koncepta in institutov delovnega prava.

Vabimov, da za

  • vodilne delavce
  • kadrovsko in pravno službo
  • svet delavcev oziroma sindikalne predstavnike
  • vaše člane
skupaj z vašo strokovno službo in v strokovni organizaciji Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, izvedemo interno strokovno izpopolnjevanje za zaključene skupine na sedežu delodajalca.

Nov zakonski model delovnih razmerij bi v okviru strokovne organizacije inštituta predstavili njegovi strokovnjaki, ki so sodelovali tudi v posameznih fazah priprave nove delovne zakonodaje.

Vljudno vabljeni, da se o možnih oblikah strokovnega izpopolnjevanja o NOVEM ZDR v okviru kolektivnega članstva IDPF, dogovorite za skupen sestanek z nami.

direktor:
prof. dr. Mitja Novak, l.r.

vodja pravno svetovalne in izobraževalne dejavnosti:
mag. Katarina Kresal Šoltes, l.r.

  

Ponudba

  • v sodelovanju s strokovno službo delodajalca, IDPF prevzame strokovni del organizacije strokovnega izobraževanja, kar obsega: sestavo programa, zagotovitev predavateljev v obsegu skladno z dogovorom, pisno gradivo za vsakega udeleženca, prezentacija s sodobnimi učnimi pripomočki, strokovna razprava in odgovori na vprašanja udeležencev.
  • z možnostjo sodelovanja pod ugodnejšimi pogoji tudi na ostalih strokovno izobraževalnih oblikah po sprejetju novega zakona o delovnih razmerjih (posvetih in seminarjih, delovnopravni šoli in posameznih strokovnih delavnicah in konzultacijah,...),
  • natančnejši obseg, vsebina, datum in cena storitve se dogovori s pogodbo.

Informacije

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, fax.: 01/4203165, tel.: 01/4203164, e-pošta: inst.delo@uni-lj.si

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123