Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Tradicionalni decembrski posvet kolektivnih članov

Ljubljana, 8. december 2005

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

vabi na

Tradicionalni decembrski posvet kolektivnih članov

s predavanji:

Pravna ureditev in nadzor plačnega sistema

okroglo mizo:

Socialna ali nesocialna slovenija?

ter novoletnim sprejemom

v četrtek, 8. decembra 2005 na Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani
(Zlata predavalnica), Poljanski nasip 2
Pričetek predavanj ob 09.00 uri, novoletni sprejem ob 14.30 uri.

Spoštovani člani POOL-a in kolektivni člani IDPF,
bralci revije Delavci in delodajalci, sodelavci IDPF, kolegice in kolegi,

ob koncu leta zopet pripravljamo srečanje prijateljev IDPF, da nazdravimo našemu sodelovanju in skupni nameri za njegovo nadaljevanje tudi v prihajajočem novem letu. Kot je že v navadi, predhodno predstavimo teme, za katere menimo, da so vredne vaše pozornosti. Letos bomo prvi del posveta namenili vprašanjem plačnega sistema proračunskih uporabnikov. Predstavljene bodo najpogostejše ugotovitve in mnenja Računskega sodišča v zvezi z izplačili plač in drugimi stroški dela pri proračunskih uporabnikih, ugotovitve iz doslej opravljenih revizij pa bodo osvetljene tudi z zornega kota novega plačnega sistema oziroma njegovih prednosti in slabosti. Posebej bo izpostavljeno tudi vprašanje dela plače za delovno uspešnost in dodatkov ter plačil v naravi.

Vabljeni so:
Igor Šoltes,
predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije,
Nataša Musar – Mišeljić in mag. Petra Zemljič, Računsko sodišče Republike Slovenije in
doc. dr. Etelka Korpič Horvat, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru.

V drugem delu posveta - na okrogli mizi bo beseda tekla o vrednotah socialne države kot pravnemu in civilizacijskemu evropskemu izročilu. Ob napovedih o zmanjševanju pravic iz sistemov socialne varnosti, večji privatizaciji in odgovornosti posameznika za posamezne socialne rizike, izpostavljanju pomembnosti fleksibilnosti trga dela ter napovedani davčni reformi, bomo razpravljali o socialni pravičnosti, o tem, kaj je pravično ravnotežje med ekonomsko in socialno funkcijo lastnine, med konkurenčnostjo gospodarstva in socialno varnostjo prebivalstva ter kje so skrajne meje dopustnega poseganja aktualnega zakonodajalca v pridobitve in vrednote socialne države.

Vabljeni so:
prof. dr. Jože Mencinger, Pravna fakulteta UL,
prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne, Pravna fakulteta UL,
mag. Nataša Belopavlovič, mag. Irena Žagar, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
Ivan Simič, direktor Davčno izobraževalnega inštituta in
prof. dr. Mitja Novak, direktor Inštituta za delo pri PF UL, ki bo tudi vodil okroglo mizo.

Predvsem pa ste vabljeni vsi udeleženci posveta, da se aktivno vključite v razpravo, ki bo sledila uvodni predstavitvi teme.

Direktor IDPF:
Prof. dr. Mitja Novak, l.r.


Program

9.00 - 9.15 : registracija

9.15: uvodni pozdrav organizatorja

9.30–11.30: PRAVNA UREDITEV IN NADZOR PLAČNEGA SISTEMA

  • Igor Šoltes, predsednik Računskega sodišča RS: uvodno o revizijskih pristojnostih Računskega sodišča RS
  • Nataša Musar Mišeljić, Računsko sodišče RS: plača pri posrednih proračunskih uporabnikih
  • mag. Petra Zemljič, Računsko sodišče RS: povračilo stroškov v zvezi z delom pri proračunskih uporabnikih
  • Doc. dr. Etelka Korpič Horvat, Pravna fakulteta UM: nekatera vprašanja plačnega sistema in njegovega nadzora v javnih podjetjih in posrednih proračunskih uporabnikih
  • 11.00–11.30: razprava

11.30 – 12.00 : ODMOR

12.00 – 14.30 : okrogla miza – SOCIALNA ALI NESOCIALNA SLOVENIJA?

Moderator: prof. dr. Mitja Novak, direktor Inštituta za delo pri PF UL
Razpravljalci in poudarki za razpravo:

  • Prof. dr. Jože Mencinger, Pravna fakulteta UL (od samoupravljalca do dninarja)
  • Prof.dr. Anjuta Bubnov Škoberne, Pravna fakulteta UL (socialna država in pravo)
  • Mag. Irena Žagar, sodnica DSS v Ljubljani (dohodkovna varnost v času bolezni - novosti)
  • Mag. Nataša Belopavlovič (delo tujcev v luči zadnjih sprememb)
  • Ivan Simič, Davčno izobraževalni inštitut (nove rešitve davčne reforme)

14.30 – novoletni sprejem

 

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123