Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Uveljavitev kvotnega sistema in odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu

Ljubljana, 18. januar 2006

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

vabi na posvet:

UVELJAVITEV KVOTNEGA SISTEMA

in

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI INVALIDU

Pravna fakulteta v Ljubljani, 18. januar 2006

KvotniSistem2006-1.jpg
  
PostopkiOdpovedi_2006-2.jpg

Predavatelji

prof. dr. Mitja Novak, univ.dipl.prav., direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru
mag. Cveto Uršič, univ.dipl.prav., generalni direktor Direktorata za invalide, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Miran Kalčič, univ.dipl.prav., namestnik generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Damijana Peterlin, univ.dipl.prav., Direktorat za invalide, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Uvodno

Januarja 2006 je začela veljati Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Ur.l.RS, št. 111/05), ki določa deleže zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih delavcev pri posameznem delodajalcu (kvote), ki je na podlagi 62. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) dolžan zaposlovati invalide v okviru določene kvote in dokazila o izpolnjevanju določene kvote in sicer tako za javni kot zasebni sektor.

Januarja 2006 je začel veljati tudi Pravilnik o načinu dela Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi (Ur.l. RS, št. 117/05), ki ureja postopek, dokumentacijo ter način dela Komisije iz 103. člena ZPIZ-1 in sicer tako za javni kot zasebni sektor.

S tem so izpolnjeni zakonski pogoji, da se kvotni sistem zaposlovanja invalidov uveljavi tudi v praksi ter se na podlagi 110. člena ZZRZI začno uporabljati tudi določbe 102.-105. člena ZPIZ-1. Tako se bo v praksi lahko celovito začela izvajati ureditev dolžnosti delodajalca in postopkov v zvezi z zagotovitvijo pravic delovnih invalidov ter pogojev, pod katerimi lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi zaradi ugotovljene invalidnosti II. In III. kategorije ali iz poslovnega razloga invalidu tudi brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi, če iz utemeljenih razlogov pri delodajalcu ne bo mogoče zagotoviti drugega ustreznega dela invalidu in bo utemeljenost razlogov ugotovila tudi Komisija iz 103. člena ZPIZ-1.

Kako bo uveljavljen nov kvotni sistem v praksi, kako bo delovala Komisija, kako mora delodajalec voditi postopke, kakšna je predpisana dokumentacija, kakšne so sankcije in stimulacije,…

Vljudno vabljeni, da svojo problematiko vnaprej pisno posredujete organizatorju in tako sooblikujete program posveta.

Program

sreda, 18. januar 2006

11.00 - 11.45:
UVODNO O BISTVENIH NOVOSTIH ZAPOSLOVANJA INVALIDOV IN UREDITVI INVALIDSKIH PODJETIJ

prof. dr. Mitja Novak, direktor IDPF
mag. Cveto Uršič, generalni direktor Direktorata za invalide, MDDSZ

odmor: 11.45 – 12.00

12.00 - 13.30:
UVELJAVITEV NOVEGA KVOTNEGA SISTEMA V PRAKSI IN OBVEZNOSTI DELODAJALCEV
Damijana Peterlin, univ.dipl.prav., Direktorat za invalide, MDDSZ
razprava

odmor: 13.30 – 14.00

14.00 - 15.30
POSTOPEK ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI INVALIDU IN PRAVICE DELOVNIH INVALIDOV
Miran Kalčič, univ.dipl.prav., namestnik generalnega direktorja ZPIZ

razprava

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123