Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Delavnica : Plače in stroški v zvezi z delom ter posebnosti stavk v javnem sektorju

Ljubljana, 5. april 2006

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

vabi na delavnico:

Plače in stroški v zvezi z delom ter posebnosti stavk v javnem sektorju

Ljubljana, 5. 4. 2006, kongresni center MONS

 

Izvajalca

Nataša Musar Mišeljić, univ.dipl.prav., Računsko sodišče Republike Slovenije in
mag. Marijan Debelak, vrhovni sodnik, VDSS

Uvodno

Izobraževanje je namenjeno kadrovskim in pravnim strokovnjakom v državnih organih, javnih zavodih, agencijah in skladih, ki so odgovorni za zakonitost in operativno izvajanje izplačevanja plač in drugih stroškov dela in morajo poleg poznavanja veljavne pravne ureditve nenehno slediti tudi praksi pristojnih nadzornih institucij in sodni praksi. Aktualna vprašanja veljavnega plačnega sistema bodo obravnavana s prikazom praktičnih primerov, stališč in ugotovitev iz opravljenih revizij Računskega sodišča. Uveljavljanje novega plačnega sistema v javnem sektorju zopet aktualizira tudi vprašanja organiziranja in omejitve stavk v državnih organih in javnih službah, kar bo predmet drugega dela posveta. Posebnosti stavk v javnem sektorju bodo obrazložene na praktičnih primerih, tako z vidika domače in mednarodnopravne ureditve kot sodne prakse delovnih sodišč.

Program

9.30: registracija

9.30 – 11.15 : PLAČE IN STROŠKI V ZVEZI Z DELOM PRI PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH – PRAKSA RAČUNSKEGA SODIŠČA

11.15 – 11.45 : odmor

11.45 – 13.30 : POSEBNOSTI STAVK V DRŽAVNIH ORGANIH IN JAVNIH SLUŽBAH

13.30 : Razprava in zaključek ob skupnem kosilu
(restavracija Polna skleda Hotela Mons)

 

 

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123