Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Delavnica : Aktualna vprašanja pravne ureditve stavk

Ljubljana, 13. april 2006

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

vabi na delavnico:

Aktualna vprašanja pravne ureditve stavk

Pravna fakulteta v Ljubljani, 13. 4. 2006

Moderator

mag. Marijan Debelak, vrhovni sodnik, VDSS

Uvodno

Izobraževanje je namenjeno kadrovskim in pravnim strokovnjakom tako javnega kot zasebnega sektorja ter sindikalnim in delodajalskim predstavnikom. Obravnavane teme bodo prikazane tudi z vidika novejše prakse delovnih sodišč. Iz programa poudarjamo naslednja teme: kdo ima pravico do stavke; kako se mora stavka napovedati; kdaj ne gre za zakonito stavko; kakšno varstvo mora zagotavljati delodajalec stavkajočim in nestavkajočim delavcem; varstvo pred odpovedjo zaposlitve sindikalno aktivnim delavcem; pravica do plačila med stavko; odškodninski zahtevki delodajalca za škodo iz naslova stavke; oblikovanje zahtevkov v primeru kolektivnih delovnih sporov v zvezi s stavko; slovenska sodna praksa; možnost stavke in dopustne omejitve za javne uslužbence in funkcionarje (policija, vojska, sodniki, zdravstvo, šolstvo,..).

Program

12.15: registracija

12.30 – 14.00 : STAVKA TER PRAVICE IN ODGOVORNOSTI UDELEŽENCEV- RAZMERJA MED UPRAVO, SINDIKATI IN DELAVCI

14.00 – 14.45 : odmor za kosilo
(restavracija PF v pritličju)

14.45 – 16.00 : DELAVNICA
(reševanje praktičnih primerov)

16.00: skupna stališča in zaključek

 

 

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123