Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Delavnica : Izvajanje kvotnega sistema in vzpodbud za zaposlovanje invalidov v praksi

20. april 2006

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

vabi na delavnico:

Izvajanje kvotnega sistema in vzpodbud za zaposlovanje invalidov v praksi

Pravna fakulteta v Ljubljani, 20. 4. 2006

Moderator

Damijana Peterlin, univ.dipl.prav., Direktorat za invalide, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Uvodno

Minevajo prvi trije meseci od uveljavitve pravnih podlag za izvajanje kvotnega sistema. Moderatorka delavnice, ki je aktivno sodelovala pri pripravi nove pravne ureditve, bo na delavnici predstavila prve izkušnje, prednosti in slabosti ter novejša stališča pristojnega ministrstva in sklada. Izobraževanje je namenjeno kadrovskim in pravnim strokovnjakom tako javnega kot zasebnega sektorja, predstavnikom invalidskih podjetij, sindikatom, zbornicam. Na delavnici bomo odgovarjali na vprašanja kot so: priprava in sklepanje pogodb za dosedanje nadomestne kvote, navodila delodajalcem za izpolnjevanje obrazca prijave za invalide, priprava dokumentacije in postopek za uveljavljanje finančnih vzpodbud za delodajalce, najpogostejše napake izvajanja v praksi ter druga aktualna vprašanja zaposlovanja invalidov.

Program 

12.15: registracija

12.30 – 14.00 : AKTUALNA VPRAŠANJA OPERATIVNEGA IZVAJANJA KVOTNEGA SISTEMA V PRAKSI

14.00 – 14.45 : odmor za kosilo
(restavracija PF v pritličju)

14.45 – 16.00 : DELAVNICA
(reševanje praktičnih primerov)

16.00: skupna stališča in zaključek

 

 

 

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123