Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Delovno srečanje o aktualnih delovnopravnih vprašanjih

Mokrice, 14.- 15. september 2006

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

vabi na

Delovno srečanje o aktualnih delovnopravnih vprašanjih

z najvidnejšimi predstavniki izvršilne in sodne oblasti
ter strokovnjaki IDPF


Hotel GOLF GRAD MOKRICE,
14. – 15. september 2006

Spoštovani,

Ob 50. letnici ustanovitve predhodnika našega Inštituta pripravljamo še posebno slovesno in delovno intenzivno ter v javnosti odmevno delovno srečanje kolektivnih članov IDPF z najvidnejšimi predstavniki izvršilne in sodne oblasti.

Tematika letošnjega srečanja obsega aktualna vprašanja vpliva davčnopravne ureditve na fleksibilnost zaposlovanja in stroške dela, s posebnim poudarkom na vprašanjih iz prakse glede stroškov delodajalca za ukrepe v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja (odpravnine, dokupi, finančne pomoči,..) z izobraževanjem, z ukrepi za zagotavljanje varstva pri delu, glede poslovnih daril in bonitet ter posebnostmi v zvezi s plačili za managerje in vodstvene delavce. Program srečanja bo obsegal zdaj že klasično predstavitev in razpravo o aktualnih sodnih judikatih Vrhovnega sodišča RS in Višjega delovnega in socialnega sodišča glede konkretnih delovnopravnih vprašanj. Srečanje bomo zaokrožili s strokovno ekskurzijo pri kolegih zagrebške fakultete.

Vabljeni predavatelji so najvidnejši predstavniki in strokovnjaki davčne in sodne oblasti, zato bo delovno srečanje hkrati tudi možnost za izmenjavo in posredovanje vaših skupno oblikovanih stališč kot predlogov za bodočo ureditev posameznih vprašanj. Tako kot doslej bo tudi letošnje srečanje potekalo na način odprte diskusije in izmenjave stališč med vabljenimi predavatelji in strokovnjaki iz prakse.

Za medijsko odmevnost dogodka bo poskrbel medijski pokrovitelj srečanja - časnik Dnevnik, za strokovnost in prijetnost druženja pa moderatorja in vaša gostitelja prof. dr. Mitja Novak in mag. Katarina Kresal Šoltes z vabljenimi predavatelji.

Veselimo se srečanja z Vami!

programski vodja:
mag. Katarina Kresal Šoltes  

direktor:
prof. dr. Mitja Novak

Program

PROGRAM in razpravo vodita: prof. dr. Mitja Novak in mag. Katarina Kresal Šoltes

četrtek, 14. septembra

9.00 – 9.30 : sprejem udeležencev na delovnem zajtrku s predstavniki IDPF

9.30 – 12.30 : delovno omizje in razprava o aktualnih davčnopravnih vprašanjih

  • Ivan Simič, univ.dipl.pravn., generalni direktor Davčne uprave Republike Slovenije: Vpliv davčne ureditve na zaposlovanje in stroške dela;
  • Petra Mlakar, univ.dipl.ekon., Teseus d.o.o in predsednica Društva davčnih svetovalcev Slovenije: Davčni vidik stroškov delodajalca (za izobraževanje, preventivne ukrepe varstva pri delu, odpravnin in drugih ukrepov ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi, poslovna darila, bonitete) in posebnosti plačil za managerje in vodilne delavce;

13.00 – 14.30 : skupno kosilo

15.00 – 18.00 : delovno omizje in razprava o aktualni sodni praksi:

  • mag. Marijan Debelak, univ.dipl.pravn., vrhovni sodnik na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
  • Marta Klampfer, univ.dipl.prav., višja sodnica – svetnica in predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča;

19.00: Družabni večer s skupno večerjo

petek, 15. septembra

9.30 – 13.30 : strokovna ekskurzija v Zagreb in obisk Pravne fakultete Univerze v Zagrebu
(organiziran prevoz)

14.30: predvidena vrnitev na Grad Mokrice in zaključek srečanja

 

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123