Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Delovnopravna zakonodaja industrijskih razmerij v luči reform

Piran, 12. oktober 2006

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

vabi na seminar

Delovnopravna zakonodaja industrijskih razmerij
v luči reform

Piran, Hotel Tartini, četrtek 12. oktober 2006

Pravice.jpg
Sodelovanje.jpg

Predavatelji

Mate Gostiša, univ.dipl.pravnik in doktor sociologije industrijskih odnosov, direktor ŠCID – Študijskega centra za industrijsko demokracijo in sekretar Združenja svetov delavcev slovenskih podjetij
Špelca Mežnar, univ.dipl.pravnica, doktorica pravnih znanosti in docentka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Katarina Kresal Šoltes, univ.dipl.pravnica, magistrica pravnih znanosti in namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Uvodno

14. septembra je Vlada RS na svoji 88. seji določila predlog novele ZSDU. Že spomladi je bil sprejet celovito prenovljen Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki je v okviru prehodnih določb 703. člena posebej uredil tudi področje sodelovanja delavcev v organih (upravnih odborih) družb z bodočim enotirnim sistemom upravljanja. Ker pa je omenjena ureditev zgolj prehodnega značaja, je v tem smislu seveda nujno potrebno ustrezno novelirati tudi veljavni Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU). Na posvetu bodo podrobneje predstavljene in kritično analizirane že sprejete in pripravljajoče se zakonodajne novosti ZSDU ter druga aktualna vprašanja sedanje ureditve s strani vodilnega strokovnjaka za to področje dr. Mate Gostiše.

V svetu se približno 90% vseh izumov ustvari v delovnem razmerju. Področje industrijske lastnine v delovnem razmerju posega tako v delovno pravo kot pravo industrijske lastnine – prvo zahteva, da rezultati zaposlenih pripadejo delodajalcu, drugo pa ravno nasprotno, da pravica industrijske lastnine pripade fizični osebi, ki je izum ustvarila, to je delavcu. Omenjeni problem alokacije pravic ureja ZPILDR, kakor tudi vprašanje upravičenosti delavca do (posebne) nagrade, prevzemni postopek, modalitete prevzema izumov ter način reševanja sporov med delavcem in delodajalcem.

Na posvetu bo po kratki predstavitvi sedanje pravne ureditve, pozornost osredotočena na predlagano novelo ZPILDR, ki uvaja nekatere aktualnejše in modernejše rešitve ter njihovo primerjavo s sedanjo ureditvijo, kar bo udeležencem predstavila doc. dr. Špelca Mežnar, kateri je bila tudi zaupana naloga priprave strokovnih podlag za spremembe ZPILDR.

Program

9.30: registracija udeležencev

10.15-12.00:
AKTUALNE NOVOSTI V ZAKONSKI UREDITVI SOUPRAVLJANJA DELAVCEV
dr. Mato Gostiša
, direktor ŠCID in sekretar Združenja svetov delavcev slovenskih podjetij

11.45 – 12.00: razprava

12.00-12.45: odmor s pogostitvijo

12.45 – 14.30:
PRAVICE INDUSTRIJSKE LASTNINE V DELOVNEM RAZMERJU
dr. Špelca Mežnar,
docentka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

14.15 - 14.30: razprava

14.30 – 15.00: ZAKLJUČEK

Posvet in razpravo vodi mag. Katarina Kresal Šoltes, namestnica direktorja Inštituta za delo pri PF v Ljubljani

Udeleženci lahko vnaprej posredujejo vprašanja obravnavanih tem na naslov organizatorja seminarja.

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123