Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Reforme trga dela

Portorož, 29.- 30. november 2006

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

vljudno vabi svoje kolektivne člane, bralce revije Delavci in delodajalci in ostalo strokovno javnost na

k o n f e r e n c o

Kongresni center Bernardin, Portorož
29. in 30. novembra 2006

kjer bomo interdisciplinarno in v družbi mednarodnih kolegov osvetlili:

  • reforme trga dela v luči ekonomsko-davčnih reform in
  • aktualna ekonomska vprašanja reforme trga dela,
  • pravne vidike reforme trga dela ter
  • aktualna delovnopravna vprašanja reforme trga dela in
  • sociopsihološke vidiki reforme trga dela.

Razpravo bomo polemično zaokrožili tudi na TRIPARTITNEM OMIZJU, pri čemer bomo s priznanimi strokovnjaki ter praktiki poiskali kompleksne odgovore na pereče vprašanje, ali bo reforma trga dela resnično spodbudila konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Nikomur ne more in ne sme biti vseeno, kakšne bodo reforme na trgu dela, kako bodo vplivale in oblikovale karierni razvoj pri posameznikih in kakšni splošni karierni vzorci se bodo pojavili na ravni družbe kot celote.

Vljudno vabljeni k aktivni razpravi in sooblikovanju trga dela tudi Vi!

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123