Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Management in pravo v sodobni družbi

Maribor, 20. junij 2007

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,

v sodelovanju z

Univerzo na Primorskem fakulteto za management v Kopru
in Univerzo v Ljubljani

vabijo na znanstveno konferenco

MANAGEMENT IN PRAVO V SODOBNI DRUŽBI

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, 20. junij 2007

 

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Fakulteta za management Univerze na Primorskem in Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani so v letu 2004 oblikovali skupno raziskovalno skupino za izvedbo aplikativnega raziskovalnega projekta »Pravni položaj managerjev«, ki se izteka v letošnjem letu. Predmet raziskovanja v okviru aplikativnega projekta je bila tematika pravnega položaja in pristojnosti managerjev.

Ob tej priliki navedene organizacije vabijo na znanstveno konferenco, katere namen je predstaviti nekatere aktualne raziskovalne ugotovitve raziskovalcev, ki jih je koristno soočiti s pogledi drugih uveljavljenih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s preučevanjem pravnih vidikov managementa. Namen znanstvene konference je tudi ugotavljanje novih aktualnih raziskovalnih tem. Eden ključnih ciljev konference pa je evidentiranje ugotovitev raziskovanja in razprave na konferenci v znanstveni monografiji, ki bo izdana po konferenci. Na konferenci bodo s svojimi prispevki ob članih raziskovalne skupine sodelovali tudi strokovnjaki iz prakse, študentje podiplomskega študija in druga zainteresirana strokovna javnost.

PROGRAM

9.00 - 9.15 Otvoritev konference
prof. dr. Šime Ivanjko, dekan Pravne fakultete Univerze v Mariboru

9.15 - 9.35 Management in pravni podsistemi
prof. dr. Zvone Vodovnik

9.35 – 9.55 Položaj direktorja javnega zavoda
doc. dr. Etelka Korpič-Horvat

9.55 – 10.15 Pogodbeni položaj direktorja gospodarske družbe
mag. Darja Senčur-Peček

10.15 – 10.35 Management in kolektivna pogajanja
mag. Katarina Kresal Šoltes

10.35 – 11.00 Razprava in odmor

11.00 – 11.20 Vloga managerjev v kriznih razmerah
prof. dr. Šime Ivanjko

11.20 – 11.40 Pravni položaj izvršnih direktorjev
mag. Alen Balde

11.40 – 12.00 Vloga managementa na področju socialne varnosti
prof. dr. Mitja Novak

12.00 – 12.20 Vpliv prava EU na upravljanje gospodarskih družb
Janja Hojnik

12.20 – 12.40 Statusno-pravni položaj člana organov vodenja in nadzora v d. d. in poslovodje v d. o. o.
prof. dr. Borut Bratina in mag. Peter Podgorelec

12.40 – 13.00 Razprava in odmor

13.00 – 13.45 Predstavitev tem vabljenih gostov

13.45 – 14.15 Razprava

14.30 Kosilo za vse udeležence konference

 

Na konferenco vabimo managerje iz prakse, študente podiplomskih študijskih programov Pravne fakultete Univerze v Mariboru in Fakultete za management v Kopru Univerze na Primorskem, člane Inštituta za delovno pravo in socialno varnost Pravne fakultete Univerze v Mariboru in člane Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123