Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Modernizacija delovnih razmerij in management

Mokrice, 20.- 21. september 2007

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

vabi na posvet:

MODERNIZACIJA DELOVNIH RAZMERIJ IN MANAGEMENT
s predstavniki izvršilne in sodne oblasti
ter neodvisnimi strokovnjaki iz teorije in prakse

Hotel GOLF GRAD MOKRICE, 20. - 21. september 2007

Spoštovani,

Vabimo vas na tradicionalno delovno srečanje kolektivnih članov IDPF z najvidnejšimi predstavniki izvršilne in sodne oblasti ter neodvisnimi strokovnjaki iz teorije in prakse.

Tematika letošnjega posveta bodo zakonodajne novosti s področja delovnih razmerij, zaposlovanja in upokojevanja, ki se nam obetajo letošnjo jesen ali so že bile sprejete. Razpravljali bomo o tem, ali in kako spremembe vplivajo na modernizacijo delovnih razmerij ter kadrovsko politiko v podjetjih in zavodih. Izmenjali bomo stališča in izkušnje o aktualnih vprašanjih iz prakse v zvezi z učinkovitim in zakonitim vodenjem postopkov pri delodajalcu glede sklepanja, prenehanja in odločanja o pravicah iz delovnega razmerja. Navedena vprašanja bodo obravnavana tudi z vidika vloge in odgovornosti managementa in sindikatov. Program srečanja bo tako kot vsako leto obsegal tudi razpravo o aktualnih sodnih judikatih Vrhovnega sodišča RS in Višjega delovnega in socialnega sodišča glede posameznih delovnopravnih vprašanjih.

Predstavljeni bodo primeri dobre poslovne prakse kolektivnih članov IDPF pri uvajanju nediskriminatorne politike in prakse v organizacijah. Inštitut bo v sodelovanju z vami izvedel tudi raziskavo o vključevanju različnosti na delovnem mestu po vprašalniku, ki je bil uporabljen v istovrstni raziskavi na ravni EU. Da bi raziskava zajela čim večji vzorec, vas vljudno prosimo, da izpolnjen priložen vprašalnik pošljete ne glede na vašo prijavo najkasneje do 14. septembra. V zahvalo za vaše sodelovanje imate posebno ugodnost pri kotizaciji.

Za medijsko odmevnost dogodka bo poskrbel medijski pokrovitelj srečanja - časnik Dnevnik s prilogo Zaposlitve & kariera. Za strokovnost in prijetnost druženja bosta poskrbela moderatorja in vaša gostitelja prof. dr. Mitja Novak in mag. Katarina Kresal Šoltes z vabljenimi predavatelji.

PROGRAM

Program in razpravo vodita: prof. dr. Mitja Novak in mag. Katarina Kresal Šoltes

četrtek, 20. septembra, dvorana Barbara

9.00 - 9.30 : registracija in sprejem udeležencev

9.30 - 13.30: delovno omizje in razprava o novostih ter aktualnih vprašanjih izvajanja zakonodaje v praksi s predstavniki pristojnih resornih institucij:

  • Romana Tomc, univ.dipl.ekon., generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela MDDSZ; Irena Bečan, univ.dipl.prav., MDDSZ: Modernizacija delovnih razmerij v noveli ZDR; Poenostavitev postopkov pri delodajalcu, fleksibilnost delovnega časa in zaposlovanja ter izvajanje ZDR v praksi;
  • Nevenka Zaviršek, univ.dipl.prav., pomočnica generalne direktorice ZRSZ; Marijan Papež, univ.dipl.prav., generalni direktor ZPIZ: Aktualna vprašanja izvajanja sistema zaposlovanja in zavarovanja za brezposelnost ter pokojninskega zavarovanja v praksi ter predvidene novosti ZZZPB in ZPIZ;

14.00 - 15.00 : odmor za kosilo / cocktail party

15.30 - 17.30 : okrogla miza o pozitivnih učinkih politike nediskriminatornega zaposlovanja v organizacijah s primeri dobre poslovne prakse kolektivnih članov IDPF in s predstavitvijo rezultatov raziskave:

  • dr. Barbara Kresal, EF in FSD UL, IDPF (uvodničarka in moderatorka)

predstavniki kolektivnih članov IDPF:

  • mag. Vera Aljančič Falež, članica uprave Mercator d.d. (projekt ustanovitve invalidskega podjetja, projekt "Družini prijazno podjetje")
  • Brigita Ačimovič, univ.dipl.psih., članica uprave Talum d.d. Kidričevo (projekt "Zaposlovanje žensk")
  • Darja Vrhunc, univ.dipl.prav., direktorica sektorja za kadrovske, pravne in splošne zadeve Telekom Slovenije d.d. (enake možnosti zaposlovanja starejših delavcev), v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji in Centrom Evrope (promocija Evropskega leta enakih možnosti za vse 2007).

18.30: Družabni večer s strokovno ekskurzijo na Bizeljsko (organiziran prevoz)

petek, 21. septembra, Viteška dvorana

9.30 - 12.30 : delovno omizje in razprava o aktualni sodni praksi:

  • mag. Marijan Debelak, vrhovni sodnik na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije,
  • mag. Marta Klampfer, višja sodnica - svetnica in predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča

12.30 - 14.00: razprava in zaključne ugotovitve

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123