Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Izobraževanje o novejši sodni praksi s študijskim obiskom Sodišča Evropskih skupnosti v Luxembourgu

Louxembourg, 24.- 27. november 2007

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani organizira

izobraževanje o novejši sodni praksi s študijskim obiskom

Sodišča Evropskih Skupnosti v Luxembourgu

24. – 27. novembra 2007

  

Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani kolektivni člani POOL-a IDPF,

predsedovanje EU prihodnje leto lahko razumemo tudi kot možnosti za večjo odprtost Slovenije v prostor EU in večje sodelovanje na področju industrijskih odnosov med slovenskimi institucijami, podjetji in zavodi s sorodnimi institucijami EU, to pa od odgovornih zaposlenih zahteva osvežitev znanja in pridobitev novih usposobljenosti na področju evropskega delovnega prava in institucij EU. Študijski obisk Sodišča Evropskih skupnosti v Luxembourgu v luči novejše sodne prakse in s strokovno vodeno udeležbo na ustni obravnavi, je nova izobraževalna oblika in strokovna podpora v organizaciji Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, namenjena:

  • pravnim in kadrovskim strokovnjakom iz prakse,
  • strokovnjakom iz vrst delodajalskih in delavskih predstavniških organizacij
  • sodnikom delovnih in socialnih sodišč,
  • inšpektorjem za delo,
  • vladnim uslužbencem s področja urejanja delovnih in socialnih razmerij,
  • visokošolskim učiteljem, raziskovalcem in akademski javnosti.

Študijski obisk Sodišča je možen za skupino od 10 do največ 25 strokovnjakov. Vljudno vabljeni!

Programski vodja:
mag. Katarina Kresal Šoltes

Vodja študijskega obiska:
prof. dr. Mitja Novak

PREDSTAVITEV IN PROGRAM

Sodišče Evropskih skupnosti je sodni organ Evropskih skupnosti, ki ga sestavljajo tri sodišča: Sodišče, Sodišče prve stopnje in Sodišče za uslužbence. Njihove glavne naloge so nadzor nad zakonitostjo aktov Skupnosti, zagotavljanje enotne razlage in uporabe prava Evropskih skupnosti ter nadzor za zagotovitev, da države članice in institucije Evropske unije izpolnjujejo obveznosti, ki jih imajo na podlagi prava ES in preverjanje zakonitosti aktov institucij. Sodišče ES svoje sodne pristojnosti izvaja v okviru postopka predhodnega odločanja in v okviru različnih vrst tožb, kar bo tudi obrazloženo v okviru študijskega obiska Sodišča ES. Slovenski sodnik na Sodišču je prof. dr. Marko Ilešič, katerega kabinet zagotavlja tudi strokovno podporo obiska na Sodišču.

V prizadevanju, da bi zagotovilo boljše poznavanje sodne institucije Evropske unije, Sodišče na svojem sedežu v okviru študijskih obiskov sprejme na leto okoli 4000 aktivnih pravnikov (sodnikov, državnih tožilcev, odvetnikov, univerzitetnih profesorjev, pravnikov v podjetjih, idr.) in s tem prispeva k njihovi izobrazbi na področju prava Skupnosti. Študijski obiski omogočajo poklicnim pravnikom, da poglobijo svoje poznavanje sodne institucije kot tudi sodne prakse Skupnosti in ponavadi zajemajo prisostvovanje na ustni obravnavi, konferencah, ki jim sledijo razprave, ki jih vodijo govorniki Institucije, tako kot srečanja z njihovimi člani. Program študijskega obiska, na katerega vas vljudno vabimo, bomo pripravili upoštevajoč posebne interese prijavljenih udeležencev, vključno s splošno predstavitvijo delovanja Sodišča in sodelovanjem na ustni obravnavi v predhodno obrazloženem primeru s strani strokovnega sodelavca Sodišča Saše Sever (za ta dan je razpisana obravnava C-455/06 Heemskerk et Schaap), obiskom knjižnice, idr.

1.dan, sobota, 24. XI.: Transfer LJUBLJANA – PARIZ
Polet letala proti Parizu ob 18.05 in pristanek na letališču Charles de Gaulle ob 20.00 uri. Prevoz do Pariza z RER (cena karte 8.20 EUR). Nastanitev v hotelu. Prenočevanje.

2.dan, nedelja, 25. XI.: PARIZ
Zajtrk. Program: strokovna priprava na obisk Sodišča ES, vodijo strokovnjaki Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani - pregled strokovnega gradiva in razprava o novejši sodni praksi s področja delovnega in socialnega prava ter uvod v predstavitev strukture in pristojnosti Sodišča ES. Ob doplačilu možna skupna večerja. Prenočevanje.

3.dan, ponedeljek, 26.XI.: transfer PARIZ – LUXEMBOURG
Zajtrk in nato vožnja z metrojem do železniške postaje Gare de l Est in odhod vlaka TGV proti Luxembourgu (ob 07.09 ali 8:39) in prihod ob 9.15 ali 10:45. Prevoz do hotela z javnim prevozom. Program: predviden strokovni obisk Evropskega računskega sodišča in sprejem pri slovenskem članu Sodišča dr. Vojku Antončiču, s splošno predstavitvijo strukture in pristojnosti sodišča. Ob doplačilu možnost skupne večerje. Prenočevanje.

4.dan, torek, 27. XI.: LUXEMBOURG transfer Luxembourg-Pariz– Ljubljana
Zajtrk. Program: predviden celodnevni strokovni obisk Sodišča Evropskih skupnosti, kjer nas bo sprejel tudi sodnik prof. dr. Marko Ilešič, s pričetkom ob 8.30 uri do predvidoma 15.00 ure - predavanja, vodeni strokovni ogledi, udeležba na ustni obravnavi pred senatom Sodišča Evropskih skupnosti, ogled knjižnice, idr. Po zaključku strokovnega obiska neposredni transfer z javnim prevozom ali taxijem do železniške postaje in ob 16:03 odhod vlaka proti Parizu, s prestopom v Metzu. Prihod v Pariz je predviden ob 18.20 na Gare de l Est. Takoj naprej z RER na letališče Charles de Gaulle in polet letala proti Ljubljani ob 20.45. Pristanek na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana ob 22.35.

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123