Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Uveljavitev novele zakona o delovnih razmerjih v praksi

Ljubljana 29. november 2007

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

vabi na posvet

UVELJAVITEV NOVELE ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH V PRAKSI

29. november 2007 - Ljubljana, Pravna fakulteta, Poljanski nasip 2

  

Uvodno:

V Uradnem listu RS št. 103/2007 z dne 13.11.2007 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-A), ki ima 92. členov, s katerimi se spreminja več kot ena tretjina dosedanjih določb tega zakona. Novosti se nanašajo tako na javni kot zasebni sektor.

28. novembra 2007 začne veljati in se uporabljati Novela ZDR–A, kar bo vplivalo na odločanje in vodenje postopkov pri delodajalcu o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja.

Ali so v praksi dovolj poznane in pravilno razumljene zakonske novosti ter razmerje med novelo ZDR-A in kolektivnimi pogodbami, ki veljajo za posameznega delodajalca?

Strokovnjaki, ki so pisali, sodelovali in bodo skrbeli za pravilno izvajanje novele ZDR-a v praksi, bodo na povabilo in v sodelovanju z Inštitutom za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, predstavili vse potrebne novosti, ki jih morajo poznati udeleženci delovnih razmerij v praksi ter odgovarjali na vaša vprašanja iz prakse.

Z namenom, da bi se iz prve roke seznanili z zakonskimi novostmi, da bi lahko v čim večji meri uporabljali prednosti fleksibilnega zaposlovanja po noveli ZDR-A v praksi ter brez nepotrebnih napak zaradi nepoznavanja pravne ureditve uresničevali pravice zaposlenih v praksi, pripravlja za svoje kolektivne člane in sodelavce Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani izobraževalno delavnico, na katero vas vljudno vabimo. Udeležba je za kolektivne člane brezplačna, prijava pa je možna do zasedbe prostih mest.

Predavatelji:

doc. dr. Etelka Korpič Horvat,univ.dipl.prav., Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Irena Bečan, univ.dipl.prav., Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Tatjana Plešnik, univ.dipl.prav., Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
mag. Nataša Belopavlovič, univ.dipl.prav., Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij
mag. Borut Brezovar, univ.dipl.prav., Inšpektorat RS za delo
mag. Katarina Kresal Šoltes, univ.dipl.prav., Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

PROGRAM

četrtek, 29. novembra 2007, Dvorana S2, PF v Ljubljani

9.00 – 9.30: registracija

9.30 – 10.00 UVODNO o uveljavitvi novele ZDR-A in razmerju do veljavnih kolektivnih pogodb
mag. Katarina Kresal Šoltes, IDPF

10.00 – 10.30 POSTOPEK REDNE ODPOVEDI IZ POSLOVNEGA RAZLOGA PO NOVELI ZDR-A
Taja Plešnik, MDDSZ

10.30 – 11.00 POSTOPEK REDNE ODPOVEDI IZ POSLOVNEGA RAZLOGA VEČJEMU ŠTEVILU DELAVCEV PO NOVELI ZDR-A
Irena Bečan, MDDSZ

11.00 – 11.30 POSTOPEK REDNE ODPOVEDI IZ KRIVDNEGA RAZLOGA IN RAZLOGA NESPOSOBNOSTI PO NOVELI ZDR
mag. Nataša Belopavlovič, Praktika

11.30 – 12.00: odmor

12.00 – 12.30 POSTOPEK IZREDNE ODPOVEDI IN VLOGA INŠPEKTORATA ZA DELO V POSTOPKIH PRI DELODAJALCU
mag. Borut Brezovar, IRSD

12.30 – 13.00 SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI PO NOVELI ZDR-A (objava, izbira, vsebina)
dr. Etelka Korpič Horvat, PF UM

13.00 - 14.30 Vprašanja in odgovori strokovnjakov o noveli ZDR

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123