Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

VI. delovno srečanje: udeležba delavcev pri dobičku ter izvajanje novele ZDR-A v praksi

Mokrice 24. – 25. september 2008

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

vabi na:

VI. delovno srečanje

GRAD MOKRICE 2008

udeležba delavcev pri dobičku
ter izvajanje novele ZDR-A v praksi

24. – 25. september 2008, Hotel GOLF GRAD MOKRICE


Spoštovani,

povezanost s prakso, strokovna neodvisnost, akademska odličnost ter odgovornost za razvoj delovnega prava, so merila 50-letne tradicije izobraževanja in usposabljanja strokovnjakov iz prakse kolektivnih članov Inštituta za delo ljubljanske pravne fakultete. Ob kongresno zasnovanih portoroških »Dnevih delovnega prava in socialne varnosti«, smo s kolektivnimi člani razvili tudi bolj k praksi usmerjeno izobraževanje strokovnjakov - DELOVNA SREČANJA NA GRADU MOKRICE, ki združujejo elemente predavanja, diskusije, pravnega svetovanja ter izmenjave pozitivnih izkušenj in dobrih poslovnih praks udeležencev. Delo poteka v manjših delovnih skupinah, pod strokovnim moderiranjem strokovnjakov in zunanjih sodelavcev Inštituta za delo ter vabljenih najvišjih predstavnikov resornih ministrstev, sodnikov delovnega in socialnega sodstva, inšpekcije ter drugih organov izvajanja in nadzora predpisov s področja delovnega in socialnega prava ter kadrovskega managementa. Način dela omogoča zainteresiranim udeležencem ves čas aktivno sodelovanje v razpravi ter sooblikovanje konkretnih rezultatov posveta.

Teme letošnjega posveta so:

  • Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob, Ur.l. RS, št. 25/08), davčne spodbude ter naloge managementa in predstavnikov delavcev za njegovo uspešno izvedbo v praksi
  • Novela ZDR-A (odpravnine, prenehanje pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe, delovni čas, letni dopust, pogodba za določen čas in krajši delovni čas ter druga vprašanja) v luči aktualne domače prakse in novejših dopolnjenih komentarjev zakona ter v luči Direktiv ES in odmevne sodne prakse Sodišča ES.

Dvodnevni posvet vključuje tudi en brezplačen izvod knjige Vodnik po pravicah iz delovnega razmerja s prečiščenim besedilom zakona ter družabni del s sprejemom udeležencev in predavateljev na skupnem kosilu in večerji v viteški dvorani na Gradu Mokrice ter strokovno ekskurzijo na Bizeljsko. Možna je tudi prijava na enodnevni posvet. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na Gradu Mokrice!

Program:

1. dan: sreda, 24. september 2008

10.30 – 11.30 Sprejem udeležencev in uvodna razprava s predstavniki IDPF
dr. Mitja Novak in mag. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri PF v Ljubljani: predstavitev problematike, opredelitev konkretnih vprašanj iz prakse ter izmenjava dobre poslovne prakse udeležencev

12.00 – 14.00 Uvodno predavanje in razprava :
Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob) v luči davčnih spodbud ter z vidika stališč predlagatelja zakona in z vidika širšega konteksta obravnave dohodkov iz zaposlitve:
Irena Erjavec,
generalna direktorica Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov na Ministrstvu za finance, s sodelavci

14.00 – 16.00: odmor za kosilo

16.00 – 18.00 (delavnica):
Postopek in naloge managementa in predstavnikov delavcev glede izvajanja ZUDDob v praksi:
dr. Valentina Franca,
Fakulteta za management Univerze v Kopru,
Nina Globočnik, Gospodarska zbornica Slovenije, predstavnik kolektivnih članov POOL-a IDPF

  • Postopek sklenitve, registracija in prenehanje veljavnosti pogodbe o udeležbi pri dobičku, različne sheme udeležbe pri dobičku, spodbude in ovire ter izkušnje iz prakse

19.00: Družabni večer in ekskurzija na Bizeljsko

2. dan: četrtek, 25. september 2008

10.00 – 14.00: Izvajanje novele ZDR-A v praksi (predavanja, razprave, vprašanja in odgovori/ z vmesnimi odmori za kavo in prigrizek): moderirata dr. Mitja Novak in mag. Katarina Kresal Šoltes

  • Irena Bečan, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (delovni čas, odmori in počitki, vključno z vidika nove direktive ES in stališč MDDSZ)
  • dr. Barbara Kresal, Ekonomska fakulteta in Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani (prenehanje pogodbe o zaposlitvi in problematika 90. člena ZDR, pogodba za določen in krajši delovni čas, vključno z vidika domače sodne prakse in SES)
  • mag. Katarina Kresal Šoltes, IDPF (arbitraža, odpravnina, letni dopust in druge odsotnosti z dela, vključno z vidika domače sodne prakse in prakse SES)

14.00 – 15.00: zaključne ugotovitve in zaključek posveta

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123