Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Izobraževanje o človekovih pravicah in Svetu Evrope s študijskim obiskom

Strasbourg 19. – 22. oktober 2008

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

vabi na:

izobraževanje o človekovih pravicah in Svetu Evrope s študijskim obiskom

Evropskega sodišča za človekove pravice in
Evropskega odbora za socialne pravice v Strasbourgu

19. – 22. oktober 2008

  

Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani kolektivni člani POOL-a IDPF,

Po lanskem uspešnem študijskem obisku pri naših kolegih na Sodišču Evropskih skupnosti in Evropskem računskem sodišču v Luxembourgu, smo tudi letos pripravili podobno študijsko ekskurzijo, tokrat na institucije Sveta Evrope v Strasbourgu. Osrednja tema programa bo varstvo človekovih pravic, s posebnim poudarkom na pravicah s področja dela in socialne varnosti ter izvajanje dveh najpomembnejših dokumentov Sveta Evrope s tega področja, ki ju je ratificirala tudi Slovenija in sta del njenega pravnega reda – Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) in Evropske socialne listine, spremenjene (MESL). Namen študijske ekskurzije je obnovitev znanja mednarodnega delovnega in socialnega prava ter seznanitev z novejšo sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) ter novejšimi stališči strokovnjakov Evropskega odbora za socialne pravice pri Svetu Evrope, s študijskim obiskom obeh institucij. Študijska ekskurzija je nova izobraževalna oblika v organizaciji Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, namenjena:

  • pravnim in kadrovskim strokovnjakom iz prakse,
  • strokovnjakom iz vrst delodajalskih in delavskih predstavniških organizacij
  • sodnikom delovnih in socialnih sodišč,
  • inšpektorjem za delo,
  • vladnim uslužbencem s področja urejanja delovnih in socialnih razmerij,
  • visokošolskim učiteljem, raziskovalcem in akademski javnosti.

Študijski obisk je možen za skupino od 16 do največ 25 udeležencev. Vljudno vabljeni!

  

Predstavitev in program

Svet Evrope (SE) je najstarejša evropska meddržavna organizacija, ki jo je leta 1949 ustanovilo 10 evropskih držav, Slovenija pa je postala njena članica leta 1993. Vse države članice EU so tudi članice SE: Eden temeljnih ciljev SE je varovati človekove pravice, pluralistično demokracijo in pravno državo, med najpomembnejšimi njenimi pravnimi dokumenti pa sta EKČP in MESL, ki sta osrednji temi programa ekskurzije. Sodni nadzor nad spoštovanjem EKČP izvaja Evropsko sodišče za človekove pravice, ki ga bomo obiskali. Med sodniki, katerih število je enako številu držav članic, je tudi sodnik prof. dr. Boštjan M. Zupančič, ki ga je predlagala Slovenija. Nadzor nad spoštovanjem MESL izvaja Evropski odbor za socialne pravice (prej Odbor neodvisnih strokovnjakov), ki je sestavljen iz 15-ih neodvisnih strokovnjakov, izvoljenih s strani Odbora ministrov in katerega predsednica je trenutno prof. dr. Polonca Končar. Program predvideva sprejem pri predsednici Odbora, s predstavitvijo dela (zasedal bo prav v tem času) in njegovih novejših stališč, ki so obvezujoča tudi za slovenska sodišča in pravne subjekte pri uporabi nacionalnega prava. Sistem nadzora nad izvajanjem MESL poteka na podlagi rednega poročanja držav, kot tudi na podlagi kolektivnih pritožb, pomembno pa je, da se nadzor izvaja tako nad pravno ureditvijo, kot tudi nad prakso države podpisnice.

1.dan, nedelja, 19. X.: Transfer LJUBLJANA – PARIZ

Polet letala proti Parizu ob 18.45 in pristanek na letališču Charles de Gaulle ob 20.40 uri. Prevoz do Pariza s hitrim vlakom RER ter nastanitev v hotelu. Prenočevanje.

2.dan, ponedeljek, 20. X.: Transfer PARIZ - STRASBOURG

Zajtrk.
Program: strokovna priprava na obisk institucij Sveta Evrope; vodijo strokovnjaki Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani - pregled strokovnega gradiva in razprava o novejši sodni praksi s področja delovnega in socialnega prava ter uvod v predstavitev strukture in pristojnosti institucij Sveta Evrope.
Prosto, ob doplačilu možno skupno kosilo.
Proti večeru odhod z vlakom TGV v Strasbourg. Vožnja traja približno 2 uri in 20 minut.
Nastanitev v hotelu, prenočevanje.

3.dan, torek, 21.X.: STRASBOURG

Zajtrk in krajši ogled mesta.
Program: predviden celodnevni strokovni obisk institucij Sveta Evrope, obisk Evropske palače ter sprejem pri slovenski misiji, s splošno predstavitvijo strukture, dela in pristojnosti ter novejše sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice, s predvideno udeležbo na obravnavi.
Opcija, glede na interes udeležencev: udeležba na zasedanju Parlamenta EU, ki bo potekalo prav v tem času.
Zvečer ob doplačilu možnost skupne večerje v tipični alzaški restavraciji.
Prenočevanje.

4.dan, torek, 22. X.: STRASBOURG - transfer Strasbourg - Pariz– Ljubljana

Zajtrk.
Program: predviden dopoldanski strokovni obisk institucij Sveta Evrope s poudarkom na študijskem obisku Evropskega odbora za socialne pravice in sprejemom pri predsednici tega Odbora prof. dr. Polonci Končar. Predstavitev strukture, pristojnosti in novejših stališč Odbora.
Po zaključku strokovnega obiska, predvidoma ob 15.15 uri sledi prevoz z vlakom nazaj proti Parizu, nato prevoz na letališče (z avtobusom ali RER) in polet letala proti Ljubljani ob 21.20. Pristanek na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana ob 22.55.

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123