Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Skrajšanje delovnega časa in druge novosti na področju zaposlovanja

Portorož, 27. in 28. januar 2009

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

vabi na posvet:

SKRAJŠEVANJE DELOVNEGA ČASA IN DRUGE NOVOSTI NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA
z vidika aktualnih gospodarskih razmer in aktualne prakse

Kongresni center Life Class Portorož, 27. in 28. januar 2009

GLAVNA TEMA posveta, na katerem se vam bodo pridružili strokovnjaki resornega ministrstva, sodstva, inšpekcije dela in nadzornih institucij, združenja delodajalcev in sindikatov, univerzitetni predavatelji, raziskovalci in pravni svetovalci iz prakse, je vloga managementa, socialnih partnerjev in države pri urejanju delovnih razmerij in zaposlovanju v gospodarsko zaostrenih aktualnih razmerah.

NAMEN posveta je pridobiti nova znanja in v razpravi poiskati najustreznejše rešitve na vprašanja kot so: kako bo država subvencionirala skrajševanje delovnega časa delodajalcem; kaj se lahko ureja enostransko s splošnim aktom delodajalca in kaj dvostransko s kolektivnimi pogodbami ali s soglasjem delavca s spremembo pogodbe o zaposlitvi; kako v skladu z veljavno delovno zakonodajo spreminjanje delovnega časa lahko vpliva na višino plače in pravice iz pokojninskega zavarovanja; kako se lahko prerazporejanje delovnega časa prilagaja spremenjenim poslovnim potrebam; kako se pripravi dokumentacija za uspešno črpanje sredstev v projektih APZ za subvencioniranje stroškov dela; kako je od 1. januarja 2009 dalje nadomeščena funkcija delovne knjižice in kakšna je vloga upravnih enot, delodajalcev in ZPIZ; kako na aktualna vprašanja odgovarjajo sodna praksa, ter vrhovne nadzorne inštitucije.

 

PROGRAM

Torek, 27. januar

9.00 – 9.45: Registracija

9.45 - 12.00: SKRAJŠEVANJE IN RAZPOREJANJE DELOVNEGA ČASA

9.45 – 10.00: Uvodni nagovor organizatorja

10.00 – 10.30: Delovnopravni vidiki skrajševanja delovnega časa, dr. Barbara Kresal, FSD in EF Univerze v Ljubljani

10.30 – 11.00: Možni načini fleksibilne organizacije delovnega časa in izravnalnih obdobij, Irena Bečan, MDDSZ

11.00 – 11.30: Vpliv skrajševanja, podaljševanja in drugih vidikov delovnega časa na obseg pravic iz pokojninskega zavarovanja, Marijan Papež, direktor ZPIZ

11.30 – 12.00: Vloga države pri subvencioniranju skrajševanja delovnega časa: predstavitev in izvajanje v praksi – Damjana Košir, direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje na MDDSZ

12.00 – 12.30: Razprava

12.30 – 14.30: Odmor za kosilo

14.30 – 17.00: DRUGE NOVOSTI IN UKREPI NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA

14.30 – 15.00: Delovna knjižica po 1. januarju 2009, Damijana Perše Zoretič, MDDSZ

15.00 – 15.30: Nova Direktiva 2008/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela, mag. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri PF v Ljubljani

15.30 – 16.00: Možnosti za vključitev v projekte APZ za delodajalce v letu 2009, mag. Jurij Snoj, vodja področja zaposlovanja na ZRSZ

16.15 – 17.00: SKUPNA RAZPRAVA

Sreda, 28. januar

9.00 – 9.30: Registracija

9.30 – 11.30: KOLEKTIVNA POGAJANJA IN VLOGA SOCIALNIH PARTNERJEV

9.30 – 10.00: Iztek prehodnega obdobja po ZKolP, veljavnost in druga aktualna vprašanja kolektivnih pogodb – stališča ministrstva, Lilijana Tratnik, MDDSZ

10.00 – 10.30: Kolektivna pogajanja v kriznih razmerah z vidika delodajalcev in izkušnje iz prakse, Jože Smole, generalni sekretar ZDS, Maja Skorupan, ZDS

10.30 – 11.00: Kolektivna pogajanja v kriznih razmerah z vidika sindikatov in izkušnje iz prakse, Andreja Toš Zajšek, ZSSS

11.00 – 11.30: Razprava

11.30 – 13.00: Odmor za kosilo

13.00 – 16.00: NOVEJŠA PRAKSA SODNIH IN DRUGIH NADZORNIH INSTITUCIJ NA PODROČJU DELOVNIH IN USLUŽBENSKIH RAZMERIJ

13.00 – 13.30: Sodna praksa Vrhovnega sodišča RS v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, mag. Ivan Robnik, vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS

13.30 – 14.00: Novejša praksa inšpekcije dela v zvezi s plačami, delovnim časom in odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, Jasmina Rakita, Inšpektorat RS za delo

14.00 – 14.30: Ugotovljene nepravilnosti Računskega sodišča v zvezi s pravicami iz uslužbenskih razmerij, mag. Petra Zemljič, Računsko sodišče RS

14.30 – 15.00: Razprava

15.00 – 15.15: Odmor

15.15 – 16.00: DELAVNICA: Opredelitev kriterijev in druge obveznosti delodajalca v zvezi z odpovedjo iz poslovnih razlogov - praktični primeri; moderatorja: mag. Nataša Belopavlovič, Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij in Jure Srhoij, Antropos d.o.o.

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123