Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Aktualna pravna vprašanja uslužbenskih, delovnih in socialnih razmerij

Ljubljana, 3. december 2010

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,

vabi na

tradicionalno decembrsko strokovno srečanje


»Aktualna pravna vprašanja uslužbenskih, delovnih in socialnih razmerij«

in

novoletni sprejem

3. december 2010, Zlata dvorana Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana

 

Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani kolektivni člani in sodelavci,

vljudno vas vabimo na tradicionalno decembrsko strokovno srečanje, na katerem bomo obravnavali pravna vprašanja z različnih področij urejanja delovnih, uslužbenskih in socialnih razmerij, ki so jih izbrali vabljeni predavatelji glede na trenutna aktualna dogajanja. Posamezna pravna vprašanja se nanašajo na reforme, ki so v zakonodajnem postopku ali v strokovni pripravi resornega ministrstva in bodo kmalu predmet uresničevanja v praksi, kot tudi na že sprejete zakonske novosti, novo sodno prakso in aktualna dogajanja v zvezi z veljavnostjo in učinkovanjem kolektivne pogodbe za javni sektor in uresničevanjem kolektivnih pravic zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju.

Program strokovnega dela

9.45 – 10.00: prijava in sprejem udeležencev

10.00 – 10.15: reformam na pot:
pozdravni nagovor organizatorja in predstavnika MDDSZ; prof. dr. Mitja Novak, direktor IDPF in Peter Pogačar, direktor direktorata na MDDSZ

10.15 – 10.30: uveljavitev pokojninske reforme;
Marijan Papež, generalni direktor ZPIZ-a

10.30 – 10.45: prenova delovne zakonodaje;
dr. Barbara Kresal, profesorica na FSD in EF UL

10.45 – 11.00: novosti zakona o urejanju trga dela vidika uveljavljanja pravic ob prenehanju delovnega razmerja;
mag. Nataša Belopavlovič, Praktika

11.00 – 11.15: malo delo z vidika koncepta delovnega razmerja;
dr. Darja Senčur Peček, docentka na PF UL

11.15 – 11.30: pogodba o zaposlitvi z direktorjem enoosebne d.o.o.;
dr. Luka Tičar, asistent na PF UL

11.30 – 12.00: razprava

12.00 – 12.30: odmor

12.30 – 12.45: učinkovanje in veljavnost kolektivne pogodbe za javni sektor;
mag. Katarina Kresal Šoltes, raziskovalka in namestnica direktorja IDPF

12.45 – 13.00: omejevanje stavke v javnem sektorju in novejša sodna praksa;
mag. Marijan Debelak, vrhovni sodnik na VSRS

13.00 – 13.15: aktualna praksa vrhovnega sodišča;
dr. Aleksej Cvetko, vrhovni sodnik svetnik na VSRS

13.15 – 13.30: mediacija v delovnih sporih;
dr. Janez Novak, upokojeni vrhovni sodnik in profesor

13.30 – 14.00: razprava

 

NOVOLETNI SPREJEM, preddverje Zlate predavalnice, ob 14.00 uri

 

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123