Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja - v praksi delodajalcev in socialnih partnerjev*

Ljubljana 27. september 2011

Fakulteta za socialno delo UL in
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti UL

vabita na posvet:


USKLAJEVANJE DRUŽINSKEGA IN POKLICNEGA ŽIVLJENJA-
v praksi delodajalcev in socialnih partnerjev*

27. septembra 2011, Dvorana S-5, Pravna fakulteta UL, Poljanski nasip 2, Ljubljana

Poslanstvo posveta:

Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja postaja vedno bolj pomembna tema delovnopravnih in HRM praks delodajalcev, kot tudi dialoga med socialnimi partnerji. Zaposlenim staršem je treba omogočiti spodbudno delovno okolje in podporne ukrepe, ki bodo ustrezali njihovim potrebam, sledili načelu največje koristi za otroka, krepili enakomernejšo porazdelitev starševskih obveznosti med oba spola in omogočali enakopravno in polno vključevanje žensk in moških z družinskimi obveznostmi na trgu dela, prav tako pa morajo upoštevati tudi značilnosti delovnega procesa in potrebe delodajalcev. Navedenega ni vedno lahko uskladiti.

Prepričani smo, da se tudi v vaši organizaciji srečujete z vprašanji, ki so povezana z usklajevanjem družinskega in poklicnega življenja, in da imate veliko izkušenj pa tudi odprtih vprašanj in predlogov v zvezi s tem. Zato vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na posvetu, na katerem želimo s sodelovanjem vseh zainteresiranih predstavnikov osvetliti to aktualno tematiko, predstaviti dosedanje rezultate raziskave, vključno z rezultati ankete, ki smo jo opravili med delodajalci in socialnimi partnerji, analizirati posamezna aktualna pravna vprašanja, ki se pojavljajo v praksi, in v skupni razpravi izoblikovati predloge za izboljšanje ureditve tega področja v prihodnje.

Posvet je namenjen:

  • kadrovskim in pravnim strokovnjakom iz javnega in zasebnega sektorja ter drugim odgovornim osebam delodajalca za področje delovnih razmerij in ravnanje z delavci,
  • predstavnikom socialnih partnerjev,
  • socialnim delavcem, pravnim svetovalcem, inšpektorjem za delo
  • raziskovalcem in drugim strokovnjakom na področju socialnega dela ter delovnega in socialnega prava

Organizatorji posveta:

* Posvet je organiziran v okviru ciljnega raziskovalnega projekta »Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja«, ki ga financirajo ARRS, MDDSZ in SVREZ in ki ga izvajata FSD in IDPF (št. V5-1046, 1.10.2010-30.9.2011). Stališča, izražena na posvetu, so stališča posameznih predavateljic in predavateljev.

PROGRAM:

9.15 sprejem udeležencev

9.45 uvodni nagovor; dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, FSD

10.00 Pregled mednarodne in EU ureditve; dr. Katarina Kresal Šoltes, IDPF

10.15 Pomembne sodbe Sodišča EU v zvezi z usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja; dr. Barbara Kresal, FSD

10.30 Pregled slovenske zakonodaje in aktualna pravna vprašanja; dr. Barbara Kresal

10.45 Predvidene bodoče spremembe na zakonodajnem področju; mag. Ana Vodičar, MDDSZ

11.00 razprava

11.15 – 11.30 odmor

11.30 Pomen usklajevanja dela in družine z vidika potreb družin; dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič

11.45 Predstavitev rezultatov raziskave o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja v podjetjih; dr. Liljana Rihter, FSD

12.00 Predstavitev rezultatov raziskave o stališčih socialnih partnerjev do usklajevanja poklicnega in družinskega življenja; dr. Vesna Leskošek, FSD

12.15 razprava

12.30 – 13.00 odmor

13.00 – 13.15: Predstavitev projekta »Družini prijazno podjetje« ; Aleš Kranjc Kušlan, Ekvilib

13.15 – 14.00: razprava in reševanje praktičnih primerov iz prakse

PRIJAVE IN INFORMACIJE:

Udeležba: brez kotizacije, na podlagi s strani organizatorja potrjene poimenske prijave, če je pisna prijava posredovana najkasneje do srede, 21.9.2011 oziroma do zasedbe prostih mest.
Prijave in informacije: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, fax: 01/4203165, tel.: 01/4203164; e-mail: inst.delo@pf.uni-lj.si

Prijavnica: Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja  [260 KB]

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123