Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Temeljne socialne pravice v času ekonomsko- stabilizacijskih ukrepov

Ljubljana 2. decembra 2011

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
vabi na

tradicionalni decembrski strokovni posvet

na temo:


»Temeljne socialne pravice v času ekonomsko -
stabilizacijskih ukrepov«

in

prednovoletno srečanje

Zlata dvorana, Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, petek, 2. decembra 2011  

 

Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani kolektivni člani in sodelavci,

Vljudno vas vabimo na tradicionalno decembrsko strokovno srečanje, na katerem bomo tokrat obravnavali aktualna pravna vprašanja v zvezi z zagotavljanjem človekovih pravic na področju dela in socialne varnosti, ki so v času politične, gospodarske in finančne krize vedno bolj pod pritiski ekonomske stabilizacijske politike.

V spoznanju, da izvirajo te pravice iz dostojanstva vsakega človeka, Ustanovna listina OZN nalaga državam obveznost pospeševati splošno in dejansko spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, med njimi tudi pravice do dela, do pravičnih in ugodnih delovnih pogojev, do pravičnega plačila, do kolektivnega pogajanja v javnem in zasebnem sektorju, do socialne varnosti in drugih socialnih pravic. Vsaka država pogodbenica Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, kot tudi Evropske socialne listine, med njimi tudi Slovenija, se je zavezala, da bo v največji mogoči meri izkoristila svoje razpoložljive vire in z vsemi mogočimi sredstvi, vštevši zlasti zakonodajne ukrepe, skrbela za progresivni razvoj socialnih pravic.

Na posvetu bomo ob uvodnih predavanjih, na okrogli mizi in v skupni razpravi z udeleženci iskali odgovore na vprašanja kot so: ali regresivni ukrepi ekonomske stabilizacijske politike ne pomenijo kršitve Pakta in Listine, pod katerimi pogoji bi bili izjemoma dopustni, ali niso nadomestljivi z drugimi ustreznejšimi ukrepi za stabilizacijo javnih financ in konkurenčnost gospodarstva, ali so res plod najbolj pazljive presoje in predhodnega socialnega dialoga ter kakšna pravna sredstva za varstvo socialnih pravic se zagotavljajo na mednarodni in nacionalni ravni, idr.?

Program

10.00 – 10.15: prijava in sprejem udeležencev

10.15 – 10.30: uvodni nagovor: prof. dr. Mitja Novak

10.30 – 12.00: Omejevanje pravice do kolektivnega pogajanja v javnem in zasebnem sektorju zaradi ekonomske stabilizacijske politike:
uvodničarka in moderatorka okrogle mize: dr. Katarina Kresal Šoltes (IDPF),
predstavniki socialnih partnerjev: Igor Antauer (ZDOPS), Lidija Apohal
Vučković (UMAR), Branimir Štrukelj (SVIZ), Jakob Počivavšek (Pergam)

12.00 – 12.30:
odmor

12.30 – 14.00: Varstvo socialnih pravic – mednarodni in ustavni vidik:
prof. dr. Polonca Končar: Prispevek mednarodnih norm o socialnih pravicah k trdnosti nacionalnih zakonodaj,
prof. dr. Grega Strban: Pravica do socialne varnosti v času gospodarske recesije,
prof. dr. Barbara Kresal: Prepoved diskriminacije in temeljne socialne pravice,
doc. dr. Etelka Korpič Horvat: Varstvo socialnih pravic v ustavnosodni praksi

14.00:     Prednovoletno srečanje, preddverje Zlate predavalnicePrijavnica
na tradicionalni decembrski strokovni posvet "Temeljne socialne pravice v času ekonomsko- stabilizacijskih ukrepov", [pdf, 192 KB]

 

Prijava in kotizacija

Prijava in odjava najkasneje do 28. novembra 2011: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana, tel.: 01-4203164, fax: 01-4203165, e-mail: inst.delo@pf.uni-lj.si;

Kotizacija se plača organizatorju na TRR: NLB d.d., št.: 02010-0010339293 in znaša:

a) brez kotizacije po en udeleženec kolektivih članov IDPF (drugi in nadaljnji udeleženci kolektivnih članov plačajo kotizacijo s popustom),

b) kotizacija s popustom samo za zgodnje prijave do 21. novembra, znaša 80 EUR (skupaj z DDV 96 EUR) in velja za: drugega in nadaljnje udeležence kolektivnih članov IDPF in za naročnike revije Delavci in delodajalci. Za prijave od vključno 22.11.2011 dalje velja redna kotizacija kot za zunanje udeležence,

c) redna kotizacija za zunanje udeležence znaša 120 EUR (skupaj z DDV 144 EUR).

Potrdilo o udeležbi organizator izda na željo udeleženca.

Prijavnica 

Prijavnica na tradicionalni decembrski strokovni posvet "Temeljne socialne pravice v času ekonomsko- stabilizacijskih ukrepov", [pdf, 192 KB]

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123