Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

XI.dnevi delovnega prava in socialne varnosti

Portorož 28. - 29. maj 2012

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Društvo za delovno pravo in socialno varnost in
Planet GV 

v sodelovanju z
Inštitutom za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani - Centrom za delovno pravo in Inštitutom za delovna razmerja in socialno varnost Pravne fakultete v Mariboru

vljudno vabijo na kongres:


XI. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI

GH Bernardin, dvorana Emerald, Portorož, 28. - 29. maj 2012


ORGANIZACIJSKI ODBOR

Člani izvršilnega odbora:
prof. dr. Mitja Novak (profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani),
dr. Katarina Kresal Šoltes (raziskovalka in namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani),
dr. Daniela Brečko (direktorica Planet GV d. o. o.), Miran Kalčič, univ.dipl.prav. (direktor ZVD Zavoda za varstvo pri delu, d. d.),
Karim Bajt Učakar (Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani).

Člani programskega odbora:
prof. dr. Polonca Končar
(profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani),
prof. dr. Barbara Kresal (profesorica na Fakulteti za socialno delo in Ekonomski fakulteti  Univerze v Ljubljani),
prof. dr. Grega Strban (profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani),
doc. dr. Etelka Korpič Horvat (sodnica Ustavnega sodišča),
mag. Marta Klampfer (sodnica Ustavnega sodišča),
mag. Nataša Belopavlovič (Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij).

Ostali vabljeni gostje in predavatelji:
mag. Ivan Robnik
(vrhovni sodnik svetnik, Vrhovno sodišče RS), Biserka Kogej Dmitrovič, univ.dipl.prav. (višja sodnica svetnica, Predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča), prof. dr. Zvone Vodovnik (profesor na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani in Fakulteti za management Univerze na Primorskem), prof. dr. Jože Mencinger (profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani), prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic (profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani), doc. dr. Darja Senčur Peček (docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru), doc. dr. Luka Tičar (docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani), dr. Neža Kogovšek Šalamon (raziskovalka, Mirovni inštitut), dr. Uršula Lipovec Čebron (raziskovalka, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), Marijan Papež, univ.dipl.prav. (generalni direktor ZPIZ), Nataša Trček, univ.dipl.prav. (glavna inšpektorica za delo, IRSD), mag. Kornelija Marzel (namestnica varuhinje človekovih pravic), mag. Jurij Snoj (direktor področja za integriran sistem vodenja, Zavod RS za zaposlovanje), mag. Irena Žagar (višja sodnica, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani), mag. Tanja Pirnat (višja pravosodna svetovalka, Višje delovno in socialno sodišče), Štefka Korade Purg, univ.dipl.soc. (Ministrstvo za pravosodje in javno upravo), Jakob Počivavšek, univ.dipl.prav. (generalni sekretar KSS Pergam), Mladen Jovičič (član Izvršnega odbora Sindikata žerjavistov p.d. Luka Koper), Goran Lukič, univ.dipl.soc. (samostojni svetovalec pri ZSSS).

Sponzor dogodka:

logo_Mercator.jpg

PROGRAM KONGRESA

Program kongresa [pdf, 132KB]

1. dan  PONEDELJEK, 28. maj

 8.30 – 9.30 Sprejem udeležencev

9.30 - 10.00 OTVORITEV KONGRESA: uvodni nagovori
 
10.00 – 12.00: Plenarni del: SUBJEKTI NA TRGU DELA - NJIHOV PRISPEVEK K UČINKOVITOSTI IN FLEKSIBILNOSTI TRGA DELA IN ZAČASNO DELO; vodi dr. Polonca Končar

dr. Polonca Končar: Ureditev zagotavljanja začasnega dela in vpliv Direktive 2008/104/ES
mag. Jurij Snoj: Zavod ali agencija za zaposlovanje – vloga javne institucije na trgu dela
mag. Tanja Pirnat: Čezmejno opravljanje storitev agencij za začasno zaposlovanje (z območja EU)
razprava

12.00 – 13.30 odmor za kosilo

13.30 – 18.00: Plenarni del s skupno razpravo: SPREMEMBE ZDR: FLEKSIBILNOST ALI RAZGRAJEVANJE DELOVNEGA PRAVA?; vodi dr. Katarina Kresal Šoltes (odmor: 15.15 – 15.30; skupna razprava: 16.30 – 18.00)

dr. Mitja Novak: Vloga socialnih partnerjev pri razvoju delovnega prava
dr. Katarina Kresal Šoltes: Spornost EPL in drugih indeksov fleksibilnosti zaposlovanja – prezrti delovnopravni vidiki
dr. Luka Tičar: Novejša problematika delovnopravnega varstva v primeru insolventnosti delodajalca
Biserka Kogej Dmitrovič: Novejša sodna praksa v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi
dr. Darja Senčur Peček: Delavci – zunanji izvajalci?
dr. Barbara Kresal: Primerljivost delovnopravnega varstva v različnih oblikah zaposlitve
mag. Ivan Robnik: Sodna praksa v zvezi z obstojem delovnega razmerja in fleksibilnimi oblikami zaposlitve

SKUPNA RAZPRAVA z vabljenimi gosti:
Nataša Trček, glavna inšpektorica za delo; mag. Kornelija Marzel, namestnica varuhinje človekovih pravic; dr. Uršula Lipovec Čebron, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani; Mladen Jovičič, član Izvršnega odbora Sindikata žerjavistov p.d. Luka Koper in Goran Lukič, samostojni svetovalec pri ZSSS

20.30 Družabni del s skupno večerjo


2. dan TOREK, 29. maj

9.00 – 10.30: USTAVNOPRAVNI VIDIKI DELOVNIH IN SOCIALNIH RAZMERIJ; vodi dr. Etelka Korpič-Horvat

dr. Zvone Vodovnik: Ustavni okviri razvoja delovnega in socialnega prava
mag. Marta Klampfer: Ustavnosodna presoja s področja delovnih in socialnih razmerij
dr. Etelka Korpič-Horvat: Ustavnosodna presoja v zvezi s pravico sindikalne svobode

10.30 – 11.00  odmor

11.00 – 13.30: ČLOVEKOVA PRAVICA DO SOCIALNE VARNOSTI; vodi dr. Grega Strban
(odmor: 12.15 – 12.30)


dr. Grega Strban: Pomen pravice do socialne varnosti
dr. Viktorija Žnidaršič Skubic: Dedovanje po prejemniku denarne socialne pomoči
dr. Neža Kogovšek Šalamon: Pravni položaj istospolnih partnerjev v sistemu socialne varnosti
mag. Irena Žagar: Pravne posledice obsodbe Slovenije zaradi ureditve doplačil zdravstvenih storitev
Marijan Papež: Pravni vidiki možnih sprememb pokojninskega zavarovanja

13.30 – 14.00 odmor z malico

14.00 – 16.00: AKTUALNA VPRAŠANJA NA PODROČJU JAVNEGA SEKTORJA; vodi mag. Nataša Belopavlovič

dr. Jože Mencinger:
Se bomo iz finančne krize res izvlekli s krčenjem javnega sektorja?
Štefka Korade Purg: Spremembe uslužbenskega sistema – izzivi in dileme
mag. Nataša Belopavlovič: Pravni vidiki posebnosti prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v javnem sektorju
Jakob Počivavšek: Varstvo javnih uslužbencev v primeru ukinitve organa ali drugih primerih spremembe delodajalca z vidika aktualne prakse

16.00 – 16.30: ZAKLJUČEK KONGRESA

PRIJAVA IN ODJAVA

Prijavite se zdaj in uveljavite znižano kotizacijo za zgodnjo prijavo. Prijave sprejemamo do 21. maja 2012. Prijavo nam pošljite po pošti, e-pošti, faksu ali prek spletne strani. Skrajni rok za odjavo je štiri dni pred kongresom. Pri kasnejši odjavi vam bomo zaračunali administrativne stroške, kot so zapisani v Splošnih pogojih poslovanja podjetja Planet GV.

PRIJAVNICA ZA KONGRES - XI. dnevi delovnega prava in socialne varnosti (28. - 29. maj 2012), [pdf, 142KB]

KOTIZACIJA

Kotizacija vključuje udeležbo na kongresu, znanstveno revijo Delavci in delodajalci, kjer bodo objavljeni prispevki iz kongresa, okrepčila med odmori in skupno večerjo z družabnim programom.

  • Kotizacija I - za kolektivne člane Inštituta za delo pri PF v Ljubljani: 328 evrov (v ceno ni vštet 20-odstotni DDV)
  • Kotizacija II - za vse ostale znaša kotizacija 368 evrov (v ceno ni vštet 20-odstotni DDV).

Kotizacijo plačate na podlagi izstavljenega računa na transakcijski račun Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani - št. 02010-0010339293 (NLB, d. d., Ljubljana). 

Prosimo, da kolektivni člani IDPF prijavo posredujete na naslov Inštituta, le tako boste lahko uveljavljali nižjo kotizacijo.

IZKORISTITE POPUSTE!

  • Če se na kongres prijavite do 29. februarja 2012, vam priznamo 7-odstotni popust pri kotizaciji.
  • Če se na kongres prijavite do 30. aprila 2012, vam priznamo 5-odstotni popust pri kotizaciji.
  • Povabite na kongres tudi sodelavce - vsakemu drugemu in naslednjemu udeležencu iz iste organizacije priznamo 10-odstotni popust.
  • Naročnikom revije HRM in Delavci in delodajalci - bomo priznali 5-odstotni popust (ne velja za brezplačne naročnike).
  • Skrbimo za naš planet -  vse, ki skrbite za okolje in se odločite, da vas o naših izobraževalnih dogodkih obveščamo samo z e-obvestili na vaš osebni službeni e-naslov (vašo odločitev označite na prijavnici ali nam jo sporočite na e-izobrazevanje@planetgv.si ali na http://www.institut-delo.si/ ) bomo nagradili še z dodatnim 3-odstotnim popustom.
  • Popust za enodnevno udeležbo na kongresu znaša 30% (ta popoust se ne sešteva z ostalimi popusti).

Popusti SE seštevajo!

PODROBNEJŠE INFORMACIJE IN PRIJAVE

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Poljanski nasip 2, Ljubljana
Telefon: 01/42 03 164, faks: 01/42 03 165
E-pošta: inst.delo@pf.uni-lj.si
Spletna stran: http://www.zdr.info/

REZERVACIJA HOTELA

Svetujemo vam, da čim prej rezervirate prenočišče v izbranem hotelu. Najbližje prenočišče boste našli v sklopu hotelov St. Bernardin.

Hoteli Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož
Telefon: 05/690 70 00, faks: 05/690 70 10
E-pošta: booking@bernardingroup.si
Spletna stran: http://www.bernardingroup.si

Hotelske rezervacije in plačilo hotelskih storitev urejate z izbranim hotelom, in ne prek organizatorja.

CENIK HOTELSKIH STORITEV

Cenik za nočitev z zajtrkom po osebi na dan.

Hotel Enoposteljna soba Dvoposteljna soba
GH Bernardin***** 150,00 € 90,00 €
Histrion**** 110,00 € 68,00 €
Vile Park*** 80,00 € 55,00 €
Cene vključujejo: nočitev z zajtrkom in turistično takso (1,01 EUR) in DDV.

Več informacij o drugih možnostih nočitve v Portorožu na spletni strani http://www.portoroz.si/.

 

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123