Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Reforme trga dela in pokojninskega sistema: prezrti politični, pravni in socialni vidiki – javna tribuna

Zlata predavalnica Pravne fakultete Univerze v Ljubljani 4. december 2012

Vas in vaše sodelavce vljudno vabimo na tradicionalno decembrsko strokovno srečanje, na katerem bomo obravnavali aktualna vprašanja reforme trga dela in pokojninskega sistema.

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
vabi na

t r a d i c i o n a l n i
decembrski strokovni posvet

na temo:

Reforme trga dela in pokojninskega sistema:
prezrti politični, pravni in socialni vidiki - javna tribuna

in

prednovoletno srečanje


Zlata dvorana Pravne fakultete v Ljubljani , torek, 4. decembra 2012

Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani kolektivni člani in sodelavci,

Vas in vaše sodelavce vljudno vabimo na tradicionalno decembrsko strokovno srečanje, na katerem bomo obravnavali aktualna vprašanja reforme trga dela in pokojninskega sistema.
Vlada je napovedala skorajšnjo uveljavitev novega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zakona o delovnih razmerjih in zakona o urejanju trga dela.
Kaj zakonske spremembe prinašajo in kako bodo uveljavljene? Način sprejemanja kot tudi sama vsebina zakonskih sprememb odpirata vrsto strokovnih vprašanj, pomembnih tako za stroko, socialne partnerje kot tudi za prakso, ki bo te spremembe morala izvajati.
Politika utemeljuje napovedane reforme kot nujne in ključne ukrepe za stabilizacijo javnih financ, povečanje konkurenčnosti gospodarstva, pomiritev finančnih trgov in bonitetnih hiš ipd.
Prezrta ostaja temeljna funkcija reformne zakonodaje. Ta bi morala na podlagi mednarodnega in ustavnega prava v prvi vrsti zagotoviti udejanjanje in konkretizacijo človekove pravice do dela in do socialne varnosti in slediti cilju kot je dvig socialne varnosti in človekovega dostojanstva za vse, brez diskriminacije.
Na ravni EU kot tudi na ravni nacionalne politike ostaja ta politični, pravni in socialni vidik reform prezrt . Čeprav so se države EU, med njimi tudi Slovenija, pravno zavezale (na mednarodni, EU in ustavni ravni), da bodo v največji mogoči meri izkoristile vse svoje razpoložljive vire in sredstva, vštevši zlasti zakonodajne ukrepe, ter skrbele za progresivni razvoj socialnih pravic.
Te in druge pomembne pravne in socialne vidike napovedanih reform bomo obravnavali na decembrskem strokovnem srečanju. Po uvodnih referatih bo sledila živahna diskusija, ki bo namenjena tudi predstavitvi pogledov in stališč udeležencev in gostov.

Prijavnica na tradicionalni decembrski strokovni posvet (4, december 2012) [pdf, 195KB] 

Program

10.00 - 10.30  sprejem udeležencev in uvodni nagovor

10.30 - 14.00  reforme trga dela in pokojninskega sistema: prezrti politični, pravni in socialni vidiki
  uvodni referati:

 • dr. Mitja Novak, profesor na PF UM, direktor IDPF
 • dr. Grega Strban, prodekan in profesor na PF, predsednik Društva za DPSV
 • dr. Polonca Končar, profesorica na PF UL
 • dr. Barbara Kresal, profesorica na FSD in EF UL
 • dr. Luka Tičar, docent na PF UL
 • dr. Katarina Kresal Šoltes, raziskovalka in namestnica direktorja IDPF
 • dr. Bojan Bugarič, profesor na PF U

  diskusija

14.00  prednovoletno srečanje, preddverje Zlate predavalnice

Prijava in odjava

Prijava in odjava možna najkasneje do četrtka, 29. novembra 2012 na:
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana
tel.: 01-4203164, fax: 01-4203165, e-mail: inst.delo@pf.uni-lj.si

Prijavnica na tradicionalni decembrski strokovni posvet (4, december 2012) [pdf, 195KB]

Prost vstop samo na podlagi prijave (brez kotizacije) za:

 • kolektivne člane Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (za največ dva udeleženca iz iste organizacije, za ostale se prizna znižana kotizacija)
 • člane Društva za delovno pravo in socialno varnost
 • zaposlene na IDPF in PF UL

Udeležba na podlagi prijave in plačila kotizacije velja za vse ostale. Kotizacija se poravna organizatorju na TRR: NLB d.d., št.: 02010-0010339293 in znaša 120 EUR (144 EUR cena z DDV).
Znižana kotizacija v višini 80 EUR (96 EUR z DDV) se prizna za:

 • tretjega in nadaljnje udeležence kolektivnih članov IDPF
 • naročnike revije Delavci in delodajalci
 • predstavnike sindikalnih in delodajalskih organizacij

Vsak udeleženec prejme:

 • gradivo posveta
 • potrdilo o udeležbi
 • vrednostni bonus v višini 25 EUR za katerikoli izobraževalni dogodek v organizaciji Inštituta za delo pri PF v Ljubljani v letu 2013

 

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123