Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Znanstvena konferenca ob sprejemu nove delovne zakonodaje

Ljubljana 03.-04.december 2002

PRAVNA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI
INŠTITUT ZA PRIMERJALNO PRAVO PRI PRAVNI FAKULTETI V LJUBLJANI
INŠTITUT ZA DELO PRI PRAVNI FAKULTETI V LJUBLJANI


organizirajo


ZNANSTVENO KONFERENCO
OB SPREJEMU NOVE DELOVNE ZAKONODAJE, NA TEMO:
DELOVNO PRAVO IN SOCIALNA VARNOST

Konferenca bo potekala v zlati dvorani Pravne fakultete v Ljubljani, Poljanski nasip 2, v torek 3. in sredo 4. decembra 2002.


Organizacijski odbor konference: prof. dr. Marko Ilešič - predsednik, prof. dr. Polonca Končar - programski vodja, prof. dr. Mitja Novak, prof. dr. Anjuta Bubnov-Škoberne

V programu sodelujejo:

 

Torek: 3. decembra z začetkom ob 9h

Otvoritev seminarja, prof. dr. Marko ILEŠIČ, direktor Inštituta za primerjalno pravo ter dekan in profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani in prof. dr. Mitja Novak, direktor Inštituta za delo in profesor na Pravni fakulteti v Mariboru

 • Vpliv evropskega gospodarskega prava na socialno varnost
  prof. dr. Franz Marhold, profesor na Pravni fakulteti Karl-Franz Univerze v Gradcu (predavanje bo v angleščini, brez posebnega prevajanja)
 • Splošno o stanju na področju socialne varnosti
  prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne, profesorica na katedri za delovno in socialnopravne znanosti na Pravni fakulteti v Ljubljani
 • Pravna razmerja v obveznem zdravstvenem zavarovanju
  as. mag. Grega Strban, asistent na katedri za delovno in socialnopravne znanosti na Pravni fakulteti v Ljubljani
 • Sodno varstvo v individualnih delovnih sporih "de lege ferenda"
  doc. dr. Aleš Galič, docent na katedri za civilnopravne znanosti na Pravni fakulteti v Ljubljani
 • Sodno varstvo v socialnih sporih "de lege ferenda"
  mag. Katarina Kresal - Šoltes, samostojna raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
 • Uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja po ZDR
  as. Luka Tičar, univ. dipl. prav., asistent na katedri za delovno in socialnopravne znanosti na Pravni fakulteti v Ljubljani
 • Organi odločanja o delovnih razmerjih
  prof. dr. Zvone Vodovnik, profesor na Visoki upravni šoli Univerze v Ljubljani

Sreda, 4. december 2002 z začetkom ob 9h.

 • Pogodbenost delovnega razmerja ter pravica in obveznost delavca do izobraževanja
  prof. dr. Polonca Končar, profesorica in predstojnica katedre za delovno in socialnopravne znanosti na Pravni fakulteti v Ljubljani
 • Varstvo plače
  doc. dr. Barbara Kresal, docentka za delovno pravo in socialno varnost na Visoki šoli za socialno delo Univerze v Ljubljani
 • Položaj poslovodnih oseb z delovnopravnega vidika
  as. mag. Darja Senčur Peček, asistentka na Pravni fakulteti v Mariboru
 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi začetka postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave
  Marijan Debelak, višji sodnik svetnik Višjega delovnega in socialnega sodišča

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123