Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

XII. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI

Portorož 3. in 4. junija 2013

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Društvo za delovno pravo in socialno varnost in
Planet GV 

v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani in Inštitutom za delovna razmerja
in socialno varnost Pravne fakultete v Mariboru

XII. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI

GH Bernardin, dvorana Emerald, Portorož, 3. in 4. junija 2013


SODELUJEJO - ORGANIZACIJSKI ODBOR

Člani izvršilnega odbora:
prof. dr. Mitja Novak (profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani),
dr. Katarina Kresal Šoltes (raziskovalka in namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani),
dr. Danijela Brečko (direktorica Planet GV d. o. o.),
Miran Kalčič, univ.dipl.prav. (direktor ZVD Zavoda za varstvo pri delu, d. d.),
Karim Bajt Učakar (Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani).

Člani programskega odbora:
prof. dr. Polonca Končar
(profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani),
prof. dr. Barbara Kresal (profesorica na Fakulteti za socialno delo in Ekonomski fakulteti  Univerze v Ljubljani),
prof. dr. Grega Strban (profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost),
prof. dr. Darja Senčur Peček (profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru),
mag. Nataša Belopavlovič (Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij).

Ostali vabljeni gostje in predavatelji:
doc. dr. Etelka Korpič Horvat (sodnica Ustavnega sodišča),
mag. Ivan Robnik (vrhovni sodnik svetnik, Vrhovno sodišče RS),
prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič (profesorica in dekanja Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani),
prof. dr. Alenka Zupančič (znanstvena svetnica in profesorica na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU),
prof. dr. Miro Cerar (profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani),
doc. dr. Barbara Rajgelj (docentka na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani),
Luka Mesec (Delavsko-punkerska univerza),
dr. Neža Kogovšek Šalamun (raziskovalka in direktorica Mirovnega inštituta),
prof. dr. Zvone Vodovnik (profesor na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani in Fakultete za management Univerze na Primorskem),
prof. dr. Aleš Galič (profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani),
doc. dr. Luka Tičar (docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani),
Marijan Papež, univ.dipl.prav. (generalni direktor ZPIZ),
Peter Pogačar, univ dipl. pravn. (direktor direktorata na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve),
Jože Smole (generalni sekretar Združenja delodajalcev Sloveniji),
Jaka Počivavšek, univ.dipl.prav. (generalni sekretar KSS Pergam),
Irena Bečan, univ.dipl. pravn. (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve),
Lidija Jerkič (predsednica SKEI),
mag. Anja Strojin Štampar (članica uprave Kapitalske družbe d.d.).

SPONZOR DOGODKA
te-tol_logo.png 

PROGRAM

1. dan PONEDELJEK, 3. junij

8.30 – 9.30: Sprejem udeležencev

9.30 - 10.00: Uvodni nagovori organizatorjev

10.00 – 16.30: Plenarni del: PRAVNA VPRAŠANJA NOVE DELOVNE ZAKONODAJE;
vodita: prof. dr. Polonca Končar in dr. Katarina Kresal Šoltes

10.00 – 10.30: doc. dr. Luka Tičar: Delovnopravno varstvo ekonomsko odvisnih oseb: novost ZDR-1

10.30 – 11.00: prof. dr. Barbara Kresal: Pravna vprašanja nove ureditve zaposlitve za določen čas in agencijskega dela

11.00 – 11.30: prof. dr. Polonca Končar: Tudi zaposlovanje na črno pomeni segmentacijo trga dela

11.30 – 12.00: razprava

ODMOR ZA KOSILO: 12.00 – 13.30

13.30 – 14.00: prof. dr. Darja Senčur Peček: Možnosti delodajalca glede odrejanja dela in pogojev dela zaradi spremenjenih pogojev poslovanja

14.00 – 14.30: mag. Nataša Belopavlovič: Poenostavitev postopka odpovedi

14.30 – 15.00: Irena Bečan: Pogoji za pridobitev, izrabo in prenos letnega dopusta

15.00 – 15.30: dr. Katarina Kresal Šoltes: Urejanje pravic v kolektivnih pogodbah in pristojnosti sindikatov po uveljavitvi ZDR-1

15.30 – 16.00: razprava

ODMOR: 16.00 – 16.30

16.30 – 18.30: OMIZJE: TEMELJNE SOCIALNE PRAVICE KOT KATEGORIČNI IMPERATIV;
prof. dr. Barbara Kresal
(vodi/moderira), prof. dr. Miro Cerar, prof. dr. Alenka Zupančič, doc. dr. Barbara Rajgelj, Luka Mesec, dr. Neža Kogovšek Šalamun, prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič

Skupna večerja: 20.30

2. dan TOREK, 4. junij

9. 00 – 10.30: OMIZJE: Ali je reforma trga dela izpolnila pričakovanja socialnih partnerjev – ali kakšna delovna mesta potrebujemo za prihodnost?
prof. dr. Mitja Novak
(vodi /moderira), Peter Pogačar , Jože Smole, Jakob Počivavšek, Lidija Jerkič, prof. dr. Zvone Vodovnik

10.30 – 11.00: ODMOR

11.00 – 13.30: Novosti v pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
vodi: prof. dr. Grega Strban

11.00 – 11.30: Marijan Papež: Novi pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine in njena odmera

11.30 – 12.00: Miran Kalčič: Spremenjen pravni položaj delovnih invalidov

12.00 – 12.30: mag. Anja Strojin: Nova ureditev poklicnega pokojninskega zavarovanja

12.30 – 13.00: dr. Grega Strban: Spregledani pravni vidiki pokojninske reforme

13.00 – 13.30: razprava

13.30 – 14.00: ODMOR

14.00 – 16.00: DELOVNI SPORI IN SODNA PRAKSA;
vodi: dr. Etelka Korpič Horvat

14.00 – 14.30: prof. dr. Aleš Galič: Določitev merodajnega prava v delovnih sporih z mednarodnim elementom

14.30 – 15.00: mag. Ivan Robnik: ZDR-1 in sodna praksa o odpovedi pogodbe o zaposlitvi

15.00 – 15.30: doc. dr. Etelka Korpič Horvat: Aktualna vprašanja novejše ustavnosodne presoje

15.30 – 16.00: razprava

16.00 – 16.30: ZAKLJUČEK KONGRESA


PRIJAVITE SE ZDAJ
Prijavite se zdaj, vsekakor pa do 27. maja 2013.
Prijavo nam pošljite po pošti, e-pošti, faksu ali prek spletne strani. Skrajni rok za odjavo je štiri dni pred kongresom. Odpoved mora biti pisna. Pri kasnejši odjavi vam bomo zaračunali administrativne stroške, kot so zapisani v Splošnih pogojih poslovanja podjetja Planet GV in si jih lahko ogledate na spletni strani http://www.planetgv.si.

PRIJAVNICA ZA KONGRES - XII. dnevi delovnega prava in socialne varnosti (3. in 4. junija 2013), [pdf, 35KB] 


KOTIZACIJA IN PLAČILO

(v cene ni vštet 20-odstotni DDV)

ZA  KOLEKTIVNE ČLANE Inštituta za delo
Kotizacija 1: 265 EUR za zgodnje prijave do 30. 4. 2013
Kotizacija 2: 315 EUR za prijave od 1.5.2013 dalje

Kotizacijo plačate na račun Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani IBAN SI 56 0201 0001 0339 293 (NLB, d. d., Ljubljana). 
Prosimo, da kolektivni člani IDPF prijavo posredujete na naslov Inštituta, le tako boste lahko uveljavljali nižjo kotizacijo.

ZA VSE OSTALE udeležence
Kotizacija 3: 295 EUR za zgodnje prijave do 30. 4. 2013
Kotizacija 4: 355 EUR za prijave od 1.5.2013 dalje

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 2900 0005 5121 077 (Unicredit Banka Slovenija, d.d. Ljubljana), sklic na št. 253631-3631-matična številka plačnika.

ZA ENODNEVNO UDELEŽBO
Kotizacija 5: 225 EUR za kolektivne člane in vse ostale udeležence

Kotizacija vključuje udeležbo na kongresu, znanstveno revijo Delavci in delodajalci, kjer bodo objavljeni prispevki iz kongresa, okrepčila med odmori in skupno večerjo z družabnim programom.


PODROBNEJŠE INFORMACIJE IN PRIJAVE

Za kolektivne člane IDPF
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Poljanski nasip 2, Ljubljana
Telefon: 01/42 03 164, faks: 01/42 03 165
E-pošta: inst.delo@pf.uni-lj.si
Spletna stran: www.zdr.info

Planet GV, d. o. o., Železna cesta 18, Ljubljana
Telefon: 01/30 94 444, prijave@planetgv.si, izobrazevanje@planetgv.si
Faks: 01/30 94 445
Spletna stran: http://www.planetgv.si/

REZERVACIJA HOTELA

Svetujemo vam, da čim prej rezervirate prenočišče v izbranem hotelu. Najbližje prenočišče boste našli v sklopu hotelov St. Bernardin.

Hoteli Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož
Telefon: 05/690 70 00, faks: 05/690 70 10
E-pošta: booking@bernardingroup.si
Spletna stran: http://www.bernardingroup.si/

Hotelske rezervacije in plačilo hotelskih storitev urejate z izbranim hotelom, in ne prek organizatorja.

CENIK HOTELSKIH STORITEV

Cenik za nočitev z zajtrkom po osebi na dan.

Hotel Enoposteljna soba Dvoposteljna soba
GH Bernardin***** 150,00 € 90,00 €
Histrion**** 110,00 € 68,00 €
Vile Park*** 80,00 € 55,00 €
Cene vključujejo: nočitev z zajtrkom in turistično takso (1,01 EUR) in DDV.

Več informacij o drugih možnostih nočitve v Portorožu na spletni strani www.portoroz.si.

 

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123