Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Aktualna vprašanja delovnih in socialnih razmerij

Ljubljana, 13. decembra 2013

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani

vabi na

t r a d i c i o n a l n i
decembrski strokovni posvet

na temo


»Aktualna vprašanja delovnih in socialnih razmerij«

in
prednovoletno srečanje

v petek, 13. decembra 2013
Zlata dvorana Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

 

Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani kolektivni člani in sodelavci,

Vas in vaše sodelavce vljudno vabimo na tradicionalno decembrsko strokovno srečanje, na katerem bomo obravnavali aktualna vprašanja delovnih in socialnih razmerij. Posamezna pravna vprašanja se nanašajo na zakonske novosti, ki so v zakonodajnem postopku ali v strokovni pripravi resornega ministrstva in bodo kmalu predmet uresničevanja v praksi. Kaj zakonske spremembe prinašajo in kako bodo uveljavljene? Predstavljena bodo tudi stališča ministrstva glede izvajanja nove delovne zakonodaje v praksi. Sledila bo razprava z udeleženci in gosti.

Program

9.15 - 9.45: sprejem udeležencev

9.45 - 10.00: pozdravna nagovora:
prof. dr. Mitja Novak, direktor IDPF in
prof. dr. Grega Strban, prodekan Pravne fakultete v Ljubljani, predsednik Društva DPSV

10.00 - 10.20: Pravica do zdravljenja v tujini in nova slovenska zakonodaja;
prof. dr. Grega Strban, prodekan Pravne fakultete v Ljubljani, predsednik Društva DPSV

10.20 - 10.40: Prenova inšpekcije dela po predlogu ZID-1;
doc. dr. Luka Tičar, Pravna fakulteta v Ljubljani

10.40 - 11.00: O predlaganih ponovnih spremembah in dopolnitvah ZUTD;
prof. dr. Polonca Končar, Pravna fakulteta v Ljubljani

11.00 - 11.15: razprava
11.15 - 11.30: odmor
 
11.30 - 11.50: Aktivnosti MDDSZ glede spremljanja in prenove zakonodaje;
Peter Pogačar, direktor direktorata na MDDSZ

11.50 - 12.10: Stališča MDDSZ glede izvajanja ZDR-1 v praksi;
Irena Bečan, sekretarka na MDDZS

12.10 - 12.30: Prenova kolektivnih pogodb z vidika evropskih socialnih sporazumov;
dr. Katarina Kresal Šoltes, namestnica direktorja IDPF

12.30 - 13.00: razprava


13.00 NOVOLETNI SPREJEM, preddverje Zlate dvorane

Prijavnica na tradicionalni decembrski strokovni posvet "Aktualna vprašanja delovnih in socialnih razmerij", [pdf, 75 KB]

  

Prijava in kotizacija

Prijava in odjava možna najkasneje do 9. decembra 2013 na: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana, tel.: 01-4203164, fax: 01-4203165, e-mail: inst.delo@pf.uni-lj.si


Prost vstop (brez kotizacije) samo na podlagi prijave do vključno 29. novembra za:
- kolektivne člane Inštituta za delo pri PF v Ljubljani (dva udeleženca brezplačno, tretji in nadaljnji plačajo kotizacijo s popustom)
- člane Društva za delovno pravo in socialno varnost
- zaposlene na IDPF in PF UL.

Udeležba na podlagi prijave in plačila kotizacije velja za vse ostale.
Kotizacija se plača organizatorju na račun pri NLB d.d., št.: 02010-0010339293:

a) kotizacija s popustom za zgodnje prijave do 29. novembra znaša 80 EUR brez DDV (skupaj z DDV 97,60 EUR); tretji in nadaljnji udeleženec plača 50 EUR (skupaj z DDV 61 EUR)
b) redna kotizacija za prijave od vključno 30. novembra dalje znaša 120 EUR brez DDV (skupaj z DDV 146,40 EUR).

Vsak udeleženec prejme izvod revije Delavci in delodajalci št. 4/2013. Potrdilo o udeležbi organizator izda na željo udeleženca.

 

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123