Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

XIII. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI

Portorož 29. in 30. maj 2014

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Društvo za delovno pravo in socialno varnost in
Planet GV

v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani in Inštitutom za delovna razmerja in socialno varnost Pravne fakultete v Mariboru

 

XIII. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI

GH Bernardin, dvorana Emerald, Portorož, 29. - 30. maj 2014

 

Spoštovanje temeljnih načel in pravic pri delu ni stvar, o kateri bi se lahko pogajali: niti v času krize, ko se množično postavljajo vprašanja o pravičnosti. To je še zlasti pomembno v državah, ki morajo sprejemati varčevalne ukrepe.« (Juan Somavia, generalni direktor MOD, iz nagovora Evropskemu parlamentu 14. 9. 2011). Kmalu bo dve leti od sprejetja varčevalnih ukrepov iz ZUJF, eno leto od nove delovne in pokojninske zakonodaje, zakon o urejanju trga dela je bil v zadnjem letu že trikrat spremenjen, aktualne so novosti glede agencijskega dela, študentskega dela, dela na črno, prikritih delovnih razmerij in pristojnosti inšpekcije dela, odškodninskih razmerij kot tudi glede pravic iz starševskega in zdravstvenega zavarovanja. Vse to in še marsikaj drugega, tudi razprave o alternativah za prihodnost, bo na programu letošnjega kongresa, zato vljudno vabljeni v Portorož.

SODELUJEJO - ORGANIZACIJSKI ODBOR

dr. Katarina Kresal Šoltes, koordinatorka organizacijskega odbora (raziskovalka in namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani),
prof. dr. Mitja Novak (direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani),
dr. Danijela Brečko (direktorica Planet GV d. o. o.),
Miran Kalčič, univ.dipl.prav. (direktor ZVD Zavoda za varstvo pri delu, d. d.),
Karim Bajt Učakar (Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani).
prof. dr. Polonca Končar (profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani),
prof. dr. Barbara Kresal (izredna profesorica na Fakulteti za socialno delo in Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani),
prof. dr. Grega Strban (izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost),
prof. dr. Darja Senčur Peček (izredna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru),
mag. Nataša Belopavlovič (Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij).

OSTALI PREDAVATELJI:

Vlasta Nussdorfer, univ.dipl.prav. (varuhinja človekovih pravic RS),
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav. (informacijska pooblaščena RS),
doc. dr. Etelka Korpič Horvat (sodnica Ustavnega sodišča RS),
dr. Mateja Končina Peternel (vrhovna sodnica, Vrhovno sodišče RS),
mag. Marijan Debelak (vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS),
Biserka Kogej Dmitrovič, univ.dipl.prav. (višja sodnica in predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča),
Peter Pogačar, univ.dipl.prav. (direktor direktorata na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti),
Nataša Trček, univ.dipl.prav. (glavna inšpektorica za delo RS),
doc. dr. Luka Tičar (docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani),
prof. dr. Vesna Leskošek (izredna profesorica na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani),
doc. dr. Aleksandar Kešeljević (docent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani),
prof. dr. Valentina Franca (izredna profesorica na Fakulteti za management Univerze na Primorskem),
prof. dr. Janja Hojnik (izredna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru),
dr. Erik Brecelj (Onkološki inštitut Ljubljana),
dr. Neža Kogovšek Šalamon (direktorica Mirovnega inštituta),
Luka Mesec (Inštitut za delavske študije),
Igor Knez, univ.dipl.prav. (Gospodarska zbornica Slovenije),
Zoran Kotolenko (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti),
Klemen Ganziti, univ.dipl.prav. (direktor področja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije),
Zvezdana Veber-Hartman (vodja službe Ministrstva za zdravje)

PROGRAM

Četrtek, 29. maj

8.30 – 9.30: sprejem udeležencev

9.30 – 10.00: uvodni nagovori

10.00 – 11.30: Plenum: ZAPOSLOVANJE IN DELO MLADIH;
vodi: prof. dr. Polonca Končar

 • doc. dr. Luka Tičar: Delovnopravna problematika zaposlovanja in dela mladih
 • Zoran Kotolenko: Jamstva za mlade - ukrepi države za spodbujanje zaposlovanja mladih
 • Igor Knez: Nova ureditev študentskega dela

11.30 – 13.30: Odmor za kosilo

13.30 – 15.30: Plenum: ELEMENTI DELOVNEGA RAZMERJA IN NELEGALNE OBLIKE ODVISNEGA DELA;
vodi: prof. dr. Barbara Kresal

 • prof. dr. Barbara Kresal: Prikrita delovna razmerja – nevarno izigravanje zakonodaje
 • prof. dr. Darja Senčur Peček: Samozaposleni, ekonomsko odvisne osebe in obstoj delovnega razmerja
 • Biserka Kogej Dmitrovič: Primeri ugotovitve obstoja delovnega razmerja – prikaz dosedanje sodne prakse
 • Nataša Trček: Vloga in pristojnosti inšpekcije dela pri razkrivanju prikritih delovnih razmerij – bo nova zakonodaja kos razbohoteni praksi

15.30 -16.00: Odmor

16.00 – 18.00: Okrogla miza: DELOVNA IN SOCIALNA RAZMERJA MED PRAVOM, EKONOMIJO IN POLITIKO;
vodi: prof. dr. Vesna Leskošek (FSD UL)

 • Vlasta Nussdorfer (varuhinja človekovih pravic RS),
 • doc. dr. Etelka Korpič Horvat (sodnica Ustavnega sodišča RS),
 • Peter Pogačar (direktor direktorata na MDDSZ),
 • doc. dr. Aleksandar Kešeljević (EF UL),
 • Luka Mesec (Inštitut za delavske študije),
 • dr. Neža Kogovšek Šalamon (direktorica Mirovnega inštituta)

21.00 – Družabni del s skupno večerjo

Petek, 30. maj

9.30 – 11.00: Plenum: VLOGA DELAVSKIH PREDSTAVNIKOV V PODJETJIH IN KOLEKTIVNE POGODBE;
vodi: dr. Katarina Kresal Šoltes

 • prof. dr. Mitja Novak: Vloga socialnih partnerjev pri implementaciji evropskih okvirnih sporazumov
 • prof. dr. Valentina Franca: Sodelovanje delodajalcev in delavskih predstavnikov pri načrtovanju in izvajanju izobraževanja v podjetjih
 • prof. dr. Janja Hojnik: Zaščita interesov zaposlenih v prevzemnih postopkih
 • dr. Katarina Kresal Šoltes: Pravna in vsebinska vprašanja prenove kolektivnih pogodb

11.00 – 11.30: Odmor

11.30 – 13.00: Plenum: AKTUALNA VPRAŠANJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA;
vodi: prof. dr. Grega Strban

 • Prof. dr. Grega Strban: Izzivi obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • Klemen Ganziti: Izkušnje nacionalne kontaktne točke (NKT) pri čezmejnih zdravstvenih storitvah
 • Zvezdana Veber-Hartman: Kritika Direktive o mobilnosti pacientov (2011/24/EU)
 • dr. Erik Brecelj: Prepletanje javnega in zasebnega pri izvajanju zdravstvene dejavnosti

13.00 – 13.30: Odmor

13.30 – 15.00: Plenum: ODŠKODNINSKI SPORI IZ DELOVNEGA RAZMERJA;
vodi: mag. Marijan Debelak

 • dr. Mateja Končina Peternel: Krivdna in objektivna odškodninska odgovornost delodajalca - kritična analiza sodne prakse.
 • mag. Marijan Debelak: Izbrana vprašanja odškodninske obveznosti iz delovnega razmerja v sodni praksi
 • Nataša Pirc Musar: Nedovoljeni primeri nadzora in zbiranja dokazov za odškodninsko odgovornost delavca z vidika varstva zasebnosti – stališča informacijske pooblaščenke RS

15.00 – 15.30 Zaključek kongresa

PRIJAVITE SE ZDAJ
Prijavite se zdaj, vsekakor pa do 26. maja 2014.
Prijavo nam pošljite po pošti, e-pošti, faksu ali prek spletne strani. Skrajni rok za odjavo je štiri dni pred kongresom. Odpoved mora biti pisna. Pri kasnejši odjavi vam bomo zaračunali administrativne stroške, kot so zapisani v Splošnih pogojih poslovanja podjetja Planet GV in si jih lahko ogledate na spletni strani www.planetgv.si.

PRIJAVNICA ZA KONGRES - XIII. dnevi delovnega prava in socialne varnosti (29. in 30. maj 2014), [pdf, 38KB]

KOTIZACIJA IN PLAČILOf

(cene so brez 22% DDV)

ZA KOLEKTIVNE ČLANE Inštituta za delo
Kotizacija I: 265 EUR za zgodnje prijave do 25. 4. 2014

Kotizacija II: 315 EUR za prijave po 25. 4. 2014

Kotizacijo plačate na transakcijski račun Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
št.: 02010-0010339293 (NLB d. d., Ljubljana).

Prosimo, da kolektivni člani IDPF prijavo posredujete na naslov Inštituta, le tako boste lahko uveljavljali nižjo kotizacijo.

ZA VSE OSTALE udeležence
Kotizacija III: 295 EUR za zgodnje prijave do 25. 4. 2014
Kotizacija IV: 355 EUR za prijave po 25. 4. 2014

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 2900 0005 5121 077 (Unicredit Banka Slovenija, d.d. Ljubljana), sklic na št. 253631-3631-matična številka plačnika.

ZA ENODNEVNO UDELEŽBO
Kotizacija V: 225 EUR za kolektivne člane in vse ostale udeležence

Kotizacija vključuje udeležbo na kongresu, znanstveno revijo Delavci in delodajalci, kjer bodo objavljeni prispevki iz kongresa, okrepčila med odmori in skupno večerjo z družabnim programom.


PODROBNEJŠE INFORMACIJE IN PRIJAVE

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Poljanski nasip 2, Ljubljana
Telefon: 01/42 03 164, faks: 01/42 03 165
E-pošta: inst.delo@pf.uni-lj.si
Spletna stran: http://www.zdr.info/ 

REZERVACIJA HOTELA

Svetujemo vam, da čim prej rezervirate prenočišče v izbranem hotelu. Najbližje prenočišče boste našli v sklopu hotelov St. Bernardin.

Hoteli Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož
Telefon: 05/690 70 00, faks: 05/690 70 10
E-pošta: booking@bernardingroup.si
Spletna stran: www.bernardingroup.si

Hotelske rezervacije in plačilo hotelskih storitev urejate z izbranim hotelom, in ne prek organizatorja.

CENIK HOTELSKIH STORITEV

Cenik za nočitev z zajtrkom po osebi na dan.
Hotel Enoposteljna soba Dvoposteljna soba
GH Bernardin***** 150,00 € 85,00 €
Histrion**** 110,00 € 60,00 €
Vile Park*** 80,00 € 45,00 €

Cene vključujejo: nočitev z zajtrkom in DDV. Turistična taksa znaša 1,01 EUR na osebo na dan in ni vključena v ceno.

Več informacij o drugih možnostih nočitve v Portorožu na spletni strani www.portoroz.si.

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123