Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Vodnik po sporazumih evropskih socialnih partnerjev z vidika vsebin za kolektivna pogajanja

Vodnik po sporazumih evropskih socialnih partnerjev z vidika vsebin za kolektivna pogajanja (2014) [pdf, 563KB]

Vodnik_Kolektivna pogajanja.jpgInštitut za delo in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije sta pripravila Vodnik po sporazumih evropskih socialnih partnerjev z vidika vsebin za kolektivna pogajanja.

Publikacija je plod rezultatov "Raziskave kolektivnih pogodb dejavnosti na nacionalni ravni", ki jo je Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani po pogodbi št. KP/I.PO/2 izdelal za Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije v okviru projekta "Posodobitev industrijskih odnosov skozi spodbujanje prenove kolektivnih pogodb", ki se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivost prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti in ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V vodniku so obdelani naslednji sporazumi:

  • Okvirni sporazum o delu na daljavo.
  • Okvirni sporazum o stresu v zvezi z delom.
  • Okvirni sporazum o nadlegovanju in nasilju na delovnem mestu.
  • Okvirni sporazum o vključujočih trgih dela.
  • Okvir ukrepov za vseživljenjski razvoj kompetenc in kvalifikacij.
  • Okvir ukrepov za enakost spolov.
  • Okvir ukrepov za zaposlovanje mladih.

Temeljni namen je ugotoviti, ali so v kolektivnih pogodbah dejavnosti vsebine, ki sledijo sodobnim smernicam, prioritetam in ciljem, o katerih so se že dogovorili evropski socialni partnerji v sporazumih, sklenjenih na ravni EU in ki naj bi se implementirali v nacionalno ureditev tudi s kolektivnimi pogodbami. Identificirane bodo tudi možne vsebine, ki bi lahko bile v prihodnje predmet prenove kolektivnih pogodb dejavnosti v zasebnem sektorju na nacionalni ravni.

Vodnik je dosegljiv le v knjižnicah (www.cobiss.si)!

 

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123