Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Tradicionalni decemberski strokovni posvet 2014

Ljubljana 05.12.2014

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani

vabi na

t r a d i c i o n a l n i
decembrski strokovni posvet

na temo:

»Delovna, uslužbenska in socialna razmerja:
zakonodaja in perspektive za leto 2015«

in prednovoletno srečanje

v petek, 5. decembra 2014
Zlata dvorana Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana

Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani kolektivni člani in sodelavci,

Vas in vaše sodelavce vljudno vabimo na tradicionalno decembrsko strokovno srečanje, na katerem bomo obravnavali aktualna vprašanja delovnih, uslužbenskih in socialnih razmerij. Letos smo pripravili dve okrogli mizi, na katerih bodo uveljavljeni strokovnjaki predstavili in razpravljali skupaj z udeleženci posveta o aktualnih temah glede izvajanja zakonodaje v praksi (ZDR-1, ZPIZ-2, ZSDP-1), rezultatih socialnega dialoga (pogajanja za socialni sporazum,  pogajanja v javnem sektorju) ter o novostih in perspektivah za leto 2015. Sledilo bo prednovoletno srečanje s pogostitvijo. 

 

Sodelujejo:

prof. dr. Mitja Novak, direktor IDPF
prof. dr. Grega Strban, prodekan in profesor na PF, predsednik Društva za DPSV
prof. dr. Polonca Končar, PF v Ljubljani
Marijan Papež, generalni direktor ZPIZ Slovenije
Peter Pogačar, direktor direktorata na MDDSZ
Branimir Štrukelj, generalni sekretar SVIZ, predsednik KSJS
mag. Alenka Oven, Javni jamstveni, preživninski in invalidski Sklad RS
Urška Trtnik, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

  

PROGRAM


10.30 - 11.00: Sprejem udeležencev in pozdravni nagovor

11.00 - 12.15:  Okrogla miza: Aktualna vprašanja prava socialne varnosti
(delo upokojencev in druga aktualna vprašanja izvajanja ZPIZ-2, novosti v zavarovanju za starševsko varstvo in družinske prejemke, zavarovanje za dolgotrajno oskrbo);

sodelujejo:

  • prof. dr. Grega Strban (moderator) in gostje omizja: 
  • Marijan Papež, mag. Alenka Oven, Urška Trtnik

12.15 - 12.30:  Odmor

12.30 - 13.30: Okrogla miza: Delovna in uslužbenska razmerja - obeti za leto 2015
(zakonodaja, socialni sporazum, pogajanja v javnem sektorju)
 

sodelujejo:

  • prof. dr. Mitja Novak (moderator) in gostje omizja: 
  • Peter Pogačar, Branimir Štrukelj, prof. dr. Polonca Končar
     

PREDNOVOLETNI SPREJEM, preddverje Zlate dvorane, ob 13.30 uri

PRIJAVNICA IN PROGRAM ZA TRADICIONALNO DECEMBRSKO STROKOVNO SREČANJE [120 Kb]


 

KOTIZACIJA IN PLAČILO

Posebne ugodnosti in popuste bomo upoštevali samo za zgodnje prijave, ki bodo organizatorju poslane do najkasneje torka, 25. novembra 2014 četrtka, 27. novembra 2014.

Redna prijava in odjava sta možni najkasneje do 2. decembra 2014.
Prijava se pošlje na naslov organizatorja: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana, tel.: 01-4203164, faks: 01-4203165, e-mail: inst.delo@pf.uni-lj.si

Udeležba brez kotizacije, če je prijava poslana do vključno 25. novembra, za:
- kolektivne člane Inštituta za delo pri PF v Ljubljani (do dva udeleženca brezplačno, tretji in nadaljnji udeleženci iz iste organizacije plačajo kotizacijo s popustom)
- člane Društva za delovno pravo in socialno varnost

Za vse ostale udeležence velja plačilo kotizacije. Kotizacija se plača organizatorju na TRR: NLB d.d., št.: 02010-0010339293 in znaša:
a) kotizacija s popustom za zgodnje prijave do torka, 25. novembra:
- 50 EUR (plus DDV) velja za: tretjega in nadaljnje udeležence kolektivnih članov IDPF
  in naročnike revije Delavci in Delodajalci samo ob zgodnji prijavi
- 80 EUR (plus DDV) velja za: vse ostale zunanje udeležence samo ob zgodnji prijavi
b) redna kotizacija za prijave od 26. novembra dalje: 120 EUR (plus DDV).

Vsak udeleženec prejme izvod revije Delavci in Delodajalci št. 4/2014. 
Potrdilo o udeležbi organizator izda na željo udeleženca.

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123