Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA »GEQUAL«

Ljubljana 19. april 2016

sponzorji.jpg

 

ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA »GEQUAL« 

 

Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v kolektivnih pogodbah:
Vloga socialnih partnerjev pri spodbujanju enakosti spolov 


 

torek, 19. april 2016, Velika dvorana ZSSS, Dalmatinova 4, Ljubljana (6. nadstropje)

  

PROGRAM

9:30 – 10:00 Registracija udeležencev

10:00 – 10:15 Pozdravni nagovori predstavnikov nosilca in partnerjev v projektu GEQUAL:
prof. dr. Mitja Novak, direktor IDPF mag. Dušan Semolič, predsednik ZSSS mag. Maja Skorupan, samostojna pravna svetovalka ZDS

10:15 – 10:45 Projekt GEQUAL: glavne aktivnosti, rezultati, izzivi
prof. dr. Barbara Kresal, FSD in EF UL in IDPF, vodja projekta GEQUAL

Odmor

Model ureditve ukrepov za lažje usklajevanje dela in družine, ki spodbujajo enakost spolov, za vključevanje v kolektivna pogajanja:
11:00 – 11:20 Ukrepi na področju urejanja delovnega časa in organizacije dela: razporejanje, delo s krajšim delovnim časom, letni dopust, odsotnosti zaradi družinskih obveznosti
(mag. Maja Skorupan, ZDS)

11:20 – 11:40 Ukrepi na področju urejanja delovnega časa in organizacije dela: nadurno delo, neugodni delovni čas, delo na domu, napotitev na delo v drug kraj
(dr. Katarina Kresal Šoltes, IDPF)

11:40 – 12:00 Ukrepi za delavce, ki skrbijo za starejše družinske člane; spodbujanje aktivnega očetovstva; ženske na vodilnih in vodstvenih mestih ter uravnotežena zastopanost obeh spolov
(Irena Štamfelj, ZSSS)

12:00 – 12:20 Ukrepi za lažje usklajevanje dela in družine in enakost spolov: razlike v plačilu, povezane z družinskimi obveznostmi; izobraževanje, obveščanje; druga splošna vprašanja
(mag. Andreja Poje, ZSSS)

12:20 – 12:40 Možni načini uvajanja ukrepov
(prof. dr. Barbara Kresal, FSD in EF UL in IDPF)

12:40 – 13:00 Razprava in zaključek konference

Udeležba na konferenci je brezplačna.
Prijave pošljite na
irena.stamfelj@sindikat-zsss.si najkasneje do 15. aprila 2016.

sponzorji2.jpg

Dogodek je organiziran v okviru projekta GEQUAL, ki se sofinancira v okviru Norveškega finančnega mehanizma
(http://norwaygrants.si/, http://norwaygrants.com)

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123