Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Tradicionalni decemberski strokovni posvet 2016

Ljubljana 8. december 2016

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani

vabi na

decembrski strokovni posvet

v četrtek, 8. decembra 2016
Zlata dvorana Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana

 

Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani kolektivni člani in sodelavci,
Vljudno vas vabimo na decembrsko strokovno srečanje kolektivnih članov ter sodelavk in sodelavcev Inštituta za delo ljubljanske pravne fakultete, ki ga tradicionalno pripravimo ob zaključku leta s pogledom naprej na aktualne teme za prihodnje leto. Poleg za prakso vedno zanimivega pregleda vodilnih primerov iz izbrane sodne prakse delovnih sodišč, bodo predstavljene tudi novosti, ki bi jih prinesla predlagana novela ZPP na področju delovnih in socialnih sporov. V drugem delu pripravljamo okroglo mizo na temo vrzeli med spoloma z vidika plačne, pokojninske in odločevalske vrzeli. Gre za teme, ki so pomembne z vidika zagotavljanja enakosti spolov na področju zaposlovanja in socialne varnosti, tako v luči teorije, prakse kot tudi aktualnih predlogov razvoja zakonodaje na tem področju. Po strokovnem delu bo sledil prednovoletni sprejem, kjer bo priložnost za zahvalo za podporo pri ustvarjanju naših skupnih dosežkov v letu 2016 ter povabilo k sodelovanju tudi v prihodnjem letu.

 

Sodelujejo:

 • prof. dr. Mitja Novak, direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti (IDPF)
 • dr. Katarina Kresal Šoltes, namestnica direktorja in raziskovalka na IDPF
 • mag. Ivan Robnik, vodja Delovnega in socialnega oddelka VSRS, vrhovni sodnik svetnik
 • mag. Biserka Kogej Dmitrovič, predsednica VDSS, višja sodnica svetnica
 • prof. dr. Barbara Kresal, profesorica na FSD UL ter raziskovalka na IDPF
 • prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, profesorica na FDV UL
 • dr. Majda Hrženjak, raziskovalka na Mirovnem inštitutu
 • mag. Andreja Poje, izvršna sekretarka ZSSS

 

Program

11.00 - 11.15: Sprejem udeležencev

11.15 - 11.30: Uvodni nagovori

11.30 - 12.15: Delovni in socialni spori - aktualna vprašanja in prikaz sodne prakse

 • Predvidena novela ZPP z vidika delovnih in socialnih sporov: mag. Ivan Robnik
 • Izbrana aktualna sodna praksa v delovnih sporih: mag. Biserka Kogej Dmitrovič

12.15 - 12.30: Odmor

12.30 - 14.00: Okrogla miza: Vrzeli med spoloma: plačna vrzel, pokojninska vrzel, odločevalska vrzel; vodi: prof. dr. Barbara Kresal, uvodne razprave:

 • Plačna vrzel: mag. Andreja Poje
 • Pokojninska vrzel v luči Bele knjige o pokojninah: dr. Majda Hrženjak
 • Neuravnotežena zastopanost spolov na odločevalskih položajih in naslavljanje tega problema v slovenski zakonodaji: prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

14.00 Zaključek s pogostitvijo, preddverje Zlate dvorane

PRIJAVNICA IN PROGRAM ZA TRADICIONALNO DECEMBRSKO STROKOVNO SREČANJE [237 Kb]

 

Posvet je brezplačen za kolektivne člane Inštituta za delo in člane Društva za delovno pravo in socialno varnost in sicer za največ dva (2) udeleženca iz iste organizacije.

Za vse ostale udeležence znaša kotizacija 80 EUR neto (cena z DDV 97,60 EUR). Potrdilo o udeležbi izdamo na željo udeleženca. Prijave pošljite na naslov: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana ali po e-pošti: inst.delo@pf.uni-lj.si

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123