Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Postopki pri delodajalcu glede urejanja, odločanja in varstva pravic in obveznosti iz delovnega razmerja

Hotel Terme Čatež, 22.-23. september 2003

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

vabi na:

strokovno srečanje

POSTOPKI PRI DELODAJALCU
glede urejanja, odločanja in varstva pravic in obveznosti iz delovnega razmerja

Spoštovani,

Vsako odločanje delodajalca o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja je povezano z vodenjem določenih strokovnih postopkovnih opravil. Pravilnost in zakonitost delodajalčeve odločitve je odvisna zato tudi od predhodno pravilno in zakonito vodenega postopka. Vprašanja kot so uresničevanje pravice delavca do zagovora, začetek teka in trajanje rokov, oblika, obseg utemeljitve razlogov, pravni pouk, pravica do ugovora in sodnega varstva, sodelovanje sindikata, … skratka, kako priti do pravilne in zakonite delodajalčeve odločitve, bodo tema seminarja, na katerega vas vljudno vabimo.

Nezadržno se bliža tudi datum 30. september, ko se izteče rok devetih mesecev od uveljavitve novega ZDR, ko prenehajo veljati nekateri splošni akti delodajalca. Zaradi aktualnosti teme bodo na seminarju obravnavana tudi vprašanja, povezana s prenehanjem veljavnosti starih splošnih aktov na podlagi 232. člena ZDR ter vprašanja postopkov in zakonskih pogojev za sprejemanje novih splošnih aktov delodajalca v skladu z 8. členom ZDR.

Potek seminarja je prilagojen potrebam strokovnjakom iz prakse, ki vodijo postopke pri delodajalcu in pripravljajo strokovne podlage za delodajalčeve odločitve o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja. Seminar bo potekal v dveh delih. V plenarnem delu bodo priznani strokovnjaki izvršilne in sodne oblasti ter eksperti in sodelavci IDPF praktično predstavili zakonsko ureditev vodenja posameznih postopkov pri delodajalcu. Vsakemu sklopu predavanj bo sledila obsežna razprava z udeleženci. Sledila bo delovnopravna delavnica, na kateri bodo udeleženci pod vodstvom in s strokovno pomočjo moderatorjev praktično uporabili znanja in vsebine, ki so bile obdelane na plenarnem delu seminarja. Delo bo potekalo na več manjših delovnih omizjih, kjer bodo udeleženci razpravljali in reševali praktične primere ter izdelali osnutke pisnih izjav in sklepov, ki jih delodajalec sprejema v postopkih odločanja o pravicah in obveznostih delodajalca.

Vabimo vas, da najkasneje s prijavo, do petka 5. septembra, pisno posredujete tudi morebitna pravna vprašanja, ki so se pojavila v pravni praksi vašega podjetja v zvezi s tematiko seminarja in tako sooblikujete dnevni red delovnega srečanja.

Veselimo se strokovnega srečanja z vami. Vabljeni!

programski vodja: mag. Katarina Kresal Šoltes

direktor: prof. dr. Mitja Novak

Program

ponedeljek, 22. septembra, velika konferenčna dvorana

9.45 - 10.00 Uvodni pozdrav prof. dr. Mitje Novaka
10.00 - 12.00

PLENARNI DEL: SPLOŠNI AKTI DELODAJALCA IN KOLEKTIVNE POGODBE (moderatorka - ga. Nataša Belopavlovič)

 • postopek sprejemanja splošnega akta delodajalca in prenehanje veljavnosti dosedanjih splošnih aktov delodajalca po 232. členu ZDR
 • pregled trenutnega kolektivnega dogovarjanja na splošni in panožni ravni
 • razprava
12.00 - 13.30 odmor za kosilo
13.30 - 18.00

PLENARNI DEL: VODENJE POSAMEZNIH POSTOPKOV PRI DELODAJALCU GLEDE ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI TER GLEDE ODLOČANJA O PRAVICAH, OBVEZNOSTIH IN ODGOVORNOSTIH DELAVCA (moderator: prof. dr. Mitja Novak)

 • postopek pred odpovedjo (Marta Klampfer)
 • postopek v primeru odpovedi večjemu številu delavcev in v primeru likvidacije (Vera Aljančič Falež)
 • posebno varstvo pred odpovedjo (Miran Kalčič)
 • razprava
15.30 - 16.00 odmor
16.00
 • disciplinski postopek in postopek varstva pravic delavcev (mag. Katarina Kresal Šoltes)
 • postopek spremembe delodajalca (mag. Darja Senčur Peček)
 • postopek odločanja o razporeditvi delovnega časa (mag. Darja Senčur Peček)
 • razprava

II. DRUŽABNI DEL : GRAD MOKRICE

19.00 odhod avtobusa na Grad Mokrice
20.00 skupna večerja v kristalni dvorani Hotela GOLF GRAD MOKRICE s pokušino vin v grajski vinoteki

torek, 23. septembra, konferenčni dvorani A + B

9.30 - 12.00 DELOVNOPRAVNA DELAVNICA: REŠEVANJE PRIMEROV IZ PRAKSE

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123