Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

XVII. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI

31. maj - 1. junij 2018

PROGRAM [pdf 1,1MB] 


Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
Društvo za delovno pravo in socialno varnost
ter Planet GV

v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani
in Inštitutom za delovna razmerja in socialno varnost Pravne fakultete v Mariboru

 

vljudno vabijo na kongres

 

XVII. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI

GH Bernardin, dvorana Emerald, Portorož, 31. maj - 1. junij 2018

Sodelujejo: organizacijski odbor: dr. Katarina Kresal Šoltes, predsednica organizacijskega odbora (raziskovalka in namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), prof. dr. Mitja Novak (direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), Karim Bajt Učakar, dipl.ekon.un (Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), izr. prof. dr. Barbara Kresal (izredna profesorica na Fakulteti za socialno delo in raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, članica Evropskega odbora za socialne pravice Sveta Evrope), prof. dr. Grega Strban (profesor in prodekan na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost), zasl. prof. dr. Polonca Končar (zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani), prof. dr. Darja Senčur Peček (profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru), doc. dr. Luka Tičar (docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani), mag. Nataša Belopavlovič (Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij), Monika Zalokar (Planet GV d.o.o.).

Ostali predavatelji in gostje omizja: prof. dr. Brian Langille (University of Toronto, Faculty of Law); doc. dr. Etelka Korpič Horvat (ustavna sodnica in podpredsednica Ustavnega sodišča); doc. dr. Špelca Mežnar (sodnica Ustavnega sodišča); Marijan Papež, univ. dipl. prav. (generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije); Marjan Sušelj (generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije); mag. Marijan Debelak (vrhovni sodnik svetnik, vodja Delovno socialnega oddelka na Vrhovnem sodišču RS); Marjana Lubinič (vrhovna sodnica svetnica, Vrhovno sodišče RS); mag. Biserka Kogej Dmitrovič (višja sodnica svetnica in predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča); mag. Andrej Tomšič (namestnik Informacijske pooblaščenke Republike Slovenije); izr. prof. dr. Ana Vlahek (izredna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani); izr. prof. dr. Valentina Franca (izredna profesorica na Fakulteti za management Univerze na Primorskem); dr. Martina Šetinc Tekavc (višja sodnica na Višjem delovnem in socialnem sodišču); Jakob Krištof Počivavšek, univ. dipl. prav. (predsednik KSS Pergam); Klemen Ganziti, univ. dipl. prav. (direktor področja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije); as. Primož Rataj, magister prava (asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani); as. Luka Mišič, magister prava (mladi raziskovalec in asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani).  

PROGRAM

1. dan - ČETRTEK, 31. maj

8.45 –   9.45   Sprejem udeležencev
9.45 – 10.00   Uvodni nagovori

10.00 – 13.00  Plenum: Delovna razmerja brez delodajalcev? : kako opredeliti delodajalske obveznosti;
vodi: izr. prof. dr. Barbara Kresal

izr. prof. dr. Barbara Kresal
Razgrajevanje delovnopravnega koncepta (enotnega) delodajalca

prof. dr. Brian Langille
How to Think (As a Labour Lawyer) About Supply Chains

prof. dr. Darja Senčur Peček
Franšize in delovna razmerja

11.45 – 12.00  Odmor

dr. Katarina Kresal Šoltes
Nestandardne oblike dela in kolektivne pogodbe

zasl. prof. dr. Polonca Končar
Predlog Direktive o preglednosti in predvidljivosti delovnih pogojev

13.00 – 15.00  Odmor za skupno kosilo (GH Bernardin)

15.00 – 16.30  Plenum: Osebni podatki, zaupnost in poslovna skrivnost;
vodi: izr. prof. dr. Valentina Franca

mag. Andrej Tomšič
Vpliv nove Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in ZVOP-2 na delovna razmerja

dr. Martina Šetinc Tekavc
Pregled sodne prakse s področja varovanja osebnih podatkov, zaupnosti in poslovne skrivnosti

izr. prof. dr. Valentina Franca
Vprašanje zaupnosti informacij med delavskimi predstavniki v nadzornem svetu ter svetom delavcev

16.30 – 16.45  Odmor

16.45 – 18.30  Plenum: Izbrana poglavja delovnopravnega sistema: pogled v prihodnost;
vodi: doc. dr. Luka Tičar

as. Primož Rataj
Vloga sveta delavcev v slovenskem sistemu delavske participacije

mag. Marijan Debelak
Problematika izvajanja zakona o stavki

Jakob Krištof Počivavšek
Aktualna vprašanja socialnega dialoga in vloge sindikata v prihodnje

doc. dr. Luka Tičar
Ureditev nekaterih institutov individualnih delovnih razmerij danes in v prihodnje

18.30  Zaključek prvega dne ob kozarcu šampanjca, Cocktail Lounge

21.00  Družabni večer – Cocktail party v klubu News Cafe

 

2. dan - PETEK, 1. junij

9.00 – 10.30  Plenum: Socialna varnost napotenih delavcev;
vodi: prof. dr. Grega Strban

prof. dr. Grega Strban
Socialno zavarovanje napotenih delavcev v zakonodaji in sodni praksi EU

as. Luka Mišič
Plačevanje prispevkov in davkov za napotene delavce

Klemen Ganziti
Izdajanje obrazca A1 – izkušnje iz prakse

10.30 – 11.00  Odmor

11.00 – 11.45  Omizje: Prepletanje socialnih tveganj bolezni in invalidnosti
moderator: prof. dr. Grega Strban

gosta omizja:
Marijan Papež, generalni direktor ZPIZ in
Marjan Sušelj, generalni direktor ZZZS

11.45 – 12.30  Odmor

12.30 – 15.30  Plenum: Sodno varstvo na področju delovnih in socialnih razmerij;
vodi: doc. dr. Etelka Korpič Horvat

doc. dr. Etelka Korpič Horvat
Odločanje Ustavnega sodišča s področja delovnega prava in prava socialne varnosti v obdobju 2007-2017

doc. dr. Špelca Mežnar
Uporaba prava EU v postopkih pred delovnimi sodišči

izr. prof. dr. Ana Vlahek
Kolektivne tožbe kot novo pravno sredstvo zoper množične kršitve pravic iz delovnopravnih razmerij

14.00 – 14.15  Odmor

mag. Biserka Kogej Dmitrovič
Kaj je še ostalo od posebnosti postopka v delovnih sporih?

Marjana Lubinič
Dokazovanje odpovednega razloga v sporih o prenehanju delovnega razmerja

15.30 – 16.00  Razprava in zaključek kongresaPRIJAVNICA ZA KONGRES XVII. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti (31. maj – 1. junij 2018) [pdf]


PROGRAM [pdf] 

 

MEDIJSKI PARTNERJI

2-Logo GZS2-Logo ZDS

IUS-INFO 30let

GV602-Logo Tax-Fin-Lex

2-Logo DD2-Logo HRM

OZS Logo 02  

 

PRIJAVA IN ODJAVA

Prijavite se zdaj, vsekakor pa do 25. maja 2018. Prijavo nam pošljite po pošti, e-pošti, faksu ali prek spletne strani. Skrajni rok za odjavo je štiri dni pred kongresom. Odpoved mora biti pisna. Pri kasnejši odjavi vam bomo zaračunali administrativne stroške, kot so zapisani v Splošnih pogojih poslovanja podjetja Planet GV in si jih lahko ogledate na spletni strani www.planetgv.si.

KOTIZACIJA (cene so brez DDV)

Kotizacije za člane Inštituta za delo

  • Kotizacija 1: 265 EUR za zgodnje prijave do 30.4.2018
  • Kotizacija 2: 315 EUR za prijave po 30.4.2018


Prosimo, da kolektivni člani IDPF prijavo posredujete na naslov Inštituta, le tako boste lahko uveljavljali nižjo kotizacijo.

Kotizacije za vse ostale udeležence

  • Kotizacija 3: 295 EUR za zgodnje prijave do 30.4.2018
  • Kotizacija 4: 355 EUR za prijave po 30.4.2018

Za enodnevno udeležbo

  • Kotizacija 5: 225 EUR za kolektivne člane in ostale udeležence

PLAČILO

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kolektivni člani IDPF lahko uveljavljajo znižano kotizacijo le, če se prijavijo in plačajo kotizacijo na transakcijski račun Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.
Kotizacija se plača organizatorju, kamor ste poslali prijavo:

- če ste prijavo poslali na Inštitut za delo
plačate kotizacijo na transakcijski račun Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani – IBAN SI56 0201 0001 0339 293 (NLB, d.d., Ljubljana).

Kotizacija vključuje udeležbo na kongresu, znanstveno revijo Delavci in delodajalci, kjer bodo objavljeni prispevki iz kongresa, okrepčila med odmori in skupno kosilo.

PODROBNEJŠE INFORMACIJE IN PRIJAVE

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/42 03 164, faks: 01/42 03 165
E-pošta: inst.delo@pf.uni-lj.si
Spletna stran: www.zdr.info

 

REZERVACIJA HOTELA

Svetujemo vam, da čim prej rezervirate prenočišče v izbranem hotelu. Najbližje prenočišče boste našli v sklopu hotelov St. Bernardin.

Hoteli Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož
Telefon: 05/690 70 00, faks: 05/690 70 10
E-pošta: booking@bernardingroup.si
Spletna stran: www.bernardingroup.si

Hotelske rezervacije in plačilo hotelskih storitev urejate z izbranim hotelom, in ne prek organizatorja.

 

CENIK HOTELSKIH STORITEV

Cenik za nočitev z zajtrkom po osebi na dan.

Hotel Enoposteljna soba Dvoposteljna soba
GH Bernardin***** 140,00 € 85,00 €
Histrion**** 110,00 € 60,00 €
Vile Park*** 80,00 € 45,00 €

Cene vključujejo nočitev z zajtrkom in DDV. Turistična taksa znaša 1,27 EUR na osebo na dan in ni vključena v ceno. Dodatno se zaračuna še strošek prijavnine - 1 € na vsakega gosta, ne glede na dolžino bivanja.

Dodaten 10-odstotni popust na bivanje dve ali več noči.

Več informacij o drugih možnostih nočitve v Portorožu na spletni strani www.portoroz.si.  

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123