Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

XVIII. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI

Portorož 30 - 31 maj 2019

PROGRAM

PRIJAVNICA

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Društvo za delovno pravo in socialno varnost
in Planet GV

v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani
in Inštitutom za delovna razmerja in socialno varnost Pravne fakultete v Mariboru

vabijo na kongres

 

XVIII. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI

GH Bernardin, dvorana Emerald, Portorož, 30. - 31. maj 2019

 

»Univerzalni in trajni mir se lahko vzpostavi le, če temelji na socialni pravičnosti«
iz preambule ustave Mednarodne organizacije dela (1919 – 2019)

Sodelujejo: organizacijski odbor: dr. Katarina Kresal Šoltes, predsednica organizacijskega odbora (raziskovalka in namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), prof. dr. Mitja Novak (direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), Karim Bajt Učakar, dipl.ekon.un (Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), izr. prof. dr. Barbara Kresal (izredna profesorica na Fakulteti za socialno delo in raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, članica Evropskega odbora za socialne pravice Sveta Evrope), prof. dr. Grega Strban (profesor in dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost), zasl. prof. dr. Polonca Končar (zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani), prof. dr. Darja Senčur Peček (profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru), doc. dr. Luka Tičar (docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani), mag. Nataša Belopavlovič (Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij), Monika Zalokar (Planet GV d.o.o.).

Ostali predavatelji in gostje omizja: Kenichi Hirose (Senior Social Protection Specialist, Decent Work Technical Support Team and Country Office for Central and Eastern Europe, ILO); mag. Ksenija Klampfer (ministrica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti); doc. dr. Etelka Korpič Horvat (ustavna sodnica in podpredsednica Ustavnega sodišča); doc. dr. Špelca Mežnar (sodnica Ustavnega sodišča); Marijan Papež, univ. dipl. prav. (generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije); Jože Smole (generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije); Lidija Jerkič, univ. dipl. prav. (predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije); mag. Marijan Debelak (vrhovni sodnik svetnik, vodja Delovno socialnega oddelka na Vrhovnem sodišču RS); mag. Biserka Kogej Dmitrovič (višja sodnica svetnica in predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča); doc. dr. Valentina Franca (docentka na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani in raziskovalka na Inštitutu za delo pri PF); doc. dr. Barbara Rajgelj (docentka na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani); dr. Martina Šetinc Tekavc (višja sodnica na Višjem delovnem in socialnem sodišču); dr. Alenka Oven (direktorica Inštituta za dolgotrajno oskrbo); as. Sara Bagari, mag. prava (asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in raziskovalka na Inštitutu za delo pri PF).

 

PROGRAM

1. dan - ČETRTEK, 30. maj

9.00 – 10.00 sprejem udeležencev
10.15 – 11.00  otvoritveni govor predstavnika Mednarodne organizacije dela: Kenichi Hirose, Future of Work, Future of Social Security

11.00 – 12.30 OMIZJE: 100 let Mednarodne organizacije dela – socialna pravičnost in dostojno delo za vse
vodi: zasl. prof. dr. Polonca Končar

vabljeni gostje:
mag. Ksenija Klampfer, ministrica MDDSZEM,
Jože Smole, generalni sekretar ZDS,
Lidija Jerkič, predsednica ZSSS,
prof. dr. Mitja Novak, direktor IDPF

12.30 – 14.30: odmor za kosilo (restavracija GH Bernardin)

14.30 – 16.00 PLENUM: Izbrani instituti delovnega prava in standardi MOD
vodi: prof. dr. Darja Senčur Peček

prof. dr. Darja Senčur Peček
Delovni čas in letni dopust z vidika standardov MOD in novejše sodne prakse Sodišča EU

doc. dr. Luka Tičar
Delovnopravno varstvo ekonomsko odvisnih oseb z vidika standardov MOD in primerjalnopravne ureditve

prof. dr. Barbara Kresal
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi z vidika standardov MOD

dr. Katarina Kresal Šoltes
Reprezentativnost sindikalnih in delodajalskih organizacij z vidika standardov MOD

Odmor:16.00 – 16.30

16.30 – 18.00 PLENUM: Socialna varnost
vodi: prof. dr. Grega Strban

prof. dr. Grega Strban
Vpliv standardov MOD na slovenski sistem socialne varnosti

Marijan Papež
Predvidene spremembe pri odmeri pokojnine in druge spremembe ZPIZ-2

dr. Alenka Oven
Pravni vidiki zavarovanja za dolgotrajno oskrbo

18.30 Zaključek prvega dne ob kozarcu šampanjca, Cocktail Lounge

21.00 Družabni večer – Cocktail party (Cocktail Lounge in terasa GH Bernardin)

22.30  After party – zabava z DJ-jem (klub News Cafe, Bernardin)


2. dan - PETEK, 31. maj

10.00 – 11.30 Plenum: Dostojno v. prekarno delo
vodi: doc. dr. Valentina Franca

doc. dr. Barbara Rajgelj
Delovnopravni in finančni vidiki nestandardnih oblik dela

as. Sara Bagari
Pravice in obveznosti delavcev v nestandardnih oblikah dela v sistemu socialnih zavarovanj

doc. dr. Valentina Franca
Tveganja za prekarnost pri študentskem delu

11.30 – 12.00 Odmor s prigrizkom

12.00 – 15.30 Plenum: Sodno varstvo na področju delovnih in socialnih razmerij;
vodi: doc. dr. Etelka Korpič Horvat

doc. dr. Etelka Korpič Horvat
Delo in pokojnina – ustavnosodne presoje

doc. dr. Špelca Mežnar
Izvedenci v postopkih pred socialnimi sodišči

dr. Martina Šetinc Tekavc
Uporaba standardov MOD v slovenski sodni praksi

13.30 – 13.45 Odmor

mag. Marijan Debelak
Novejša sodna praksa VSRS na področju delovnih in socialnih razmerij

mag. Biserka Kogej Dmitrovič
Procesnopravni vidiki reševanja delovnih sporov v luči 25 letnice delovnih in socialnih sodišč

15.30 – 16.00 Razprava in zaključek kongresa

 

PRIJAVNICA ZA KONGRES XVIII. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti (30. – 31. maj 2019)  [pdf, 117KB]

 


MEDIJSKI PARTNERJI

2-Logo GZS ZDS-logo

IUS-INFO 30let

GV60 2-Logo Tax-Fin-Lex

2-Logo DD 2-Logo HRM

ObrtnaZbornica

 

 

PRIJAVA IN ODJAVA

Prijavite se zdaj, vsekakor pa do 22. maja 2019. Prijavo nam pošljite po pošti, e-pošti, faksu ali prek spletne strani. Skrajni rok za odjavo je štiri delovne dni pred kongresom. Odpoved mora biti pisna. Pri kasnejši odjavi vam bomo zaračunali administrativne stroške, kot so zapisani v Splošnih pogojih poslovanja podjetja Planet GV in si jih lahko ogledate na spletni strani www.planetgv.si.

 

KOTIZACIJA

(cene so brez DDV)


Kotizacije za člane Inštituta za delo
Kotizacija 1: 265 EUR za zgodnje prijave do 30.4.2019
Kotizacija 2: 315 EUR za prijave po 30.4.2019
Prosimo, da kolektivni člani IDPF prijavo posredujete na naslov Inštituta, le tako boste lahko uveljavljali nižjo kotizacijo.

Kotizacije za vse ostale udeležence
Kotizacija 3: 295 EUR za zgodnje prijave do 30.4.2019
Kotizacija 4: 355 EUR za prijave po 30.4.2019

Za enodnevno udeležbo
Kotizacija 5: 225 EUR za kolektivne člane in ostale udeležence

 

PLAČILO

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kolektivni člani IDPF lahko uveljavljajo znižano kotizacijo le, če se prijavijo in plačajo kotizacijo na transakcijski račun Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.
Kotizacija se plača organizatorju, kamor ste poslali prijavo:

če ste prijavo poslali na Inštitut za delo
plačate kotizacijo na transakcijski račun Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani – IBAN SI56 0201 0001 0339 293 (NLB, d.d., Ljubljana).

Kotizacija vključuje udeležbo na kongresu, znanstveno revijo Delavci in delodajalci, kjer bodo objavljeni prispevki iz kongresa, okrepčila med odmori in skupno kosilo.

 

PODROBNEJŠE INFORMACIJE IN PRIJAVE

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/42 03 164, faks: 01/42 03 165
E-pošta: inst.delo@pf.uni-lj.si
Spletna stran: www.zdr.info

 

REZERVACIJA HOTELA

Svetujemo vam, da čim prej rezervirate prenočišče v izbranem hotelu. Najbližje prenočišče boste našli v sklopu hotelov St. Bernardin.
Ob rezervaciji nujno navedite, da ste udeleženka/udeleženec kongresa Dnevi delovnega prava in socialne varnosti 2019. Sobe bodo za udeležence rezervirane do 30. aprila 2019, po tem datumu bodo sobe na voljo glede na aktualno razpoložljivost po hotelih, zato vas vabimo, da pohitite s prijavo in rezervacijo nočitev


Hoteli Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož
Telefon: 05/690 70 00, faks: 05/690 70 10
E-pošta: booking@bernardingroup.si
Spletna stran: www.bernardingroup.si

Hotelske rezervacije in plačilo hotelskih storitev urejate z izbranim hotelom, in ne prek organizatorja.

Cenik za nočitev z zajtrkom po osebi na dan.
Hotel Enoposteljna soba Dvoposteljna soba
GH Bernardin***** 145,00 € 81,00 €
Histrion**** 110,00 € 60,00 €
Vile Park*** 80,00 € 45,00 €

Cene vključujejo nočitev z zajtrkom in DDV. Turistična taksa znaša 2,50 EUR na osebo na dan in ni vključena v ceno. Dodatno se zaračuna še strošek prijavnine - 1 € na vsakega gosta, ne glede na dolžino bivanja.
 
Dodaten 10-odstotni popust na bivanje dve ali več noči!

Več informacij o drugih možnostih nočitve v Portorožu na spletni strani www.portoroz.si
 

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123