Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

XIX. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI

Ljubljana 28 - 29 september 2020

PRIJAVNICA [pdf, 165 kB]

PROGRAM [pdf, 930 kB]

XIX. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI 2020

spletni dogodek, 28. - 29. september 2020

 

Spoštovani,
V letošnjem letu je kongres zaradi izrednih okoliščin prestavljen na mesec september 2020.

Zaradi znanih epidemioloških razlogov in upoštevanja vseh omejitev in priporočil NIJZ ter z namenom izvedbe kongresa na način, da bo zagotovljena varna udeležba za čim večje število kolegic in kolegov, smo se organizatorji odločili, da bo kongres letos izjemoma potekal v digitalizirani obliki kot spletni dogodek z enotno znižano kotizacijo. Udeleženci bodo imeli dostop do spletnega dogodka preko elektronskega naslova, ki ga bodo sporočili organizatorju ob prijavi.
Vsa tehnična podpora bo udeležencem in predavateljem na razpolago ves čas dogodka na telefonu: 080 33 44 in e-naslovu: izobrazevanje@planetgv.si, pred kongresom pa bo 23. septembra ob 13. uri organizirana tudi poskusna registracija za vse udeležence z vsemi potrebnimi navodili.

Programske teme bomo aktualizirali z najnovejšo problematiko glede organiziranja delovnega procesa in ohranjanja delovnih mest. 

Srečno in zdravo do snidenja!

Sodelujejo:

Organizacijski odbor:
dr. Katarina Kresal Šoltes, predsednica organizacijskega odbora (raziskovalka in namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani),
prof. dr. Mitja Novak (direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani),
Karim Bajt Učakar (Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani),
izr. prof. dr. Barbara Kresal (izredna profesorica na Fakulteti za socialno delo in raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, članica Evropskega odbora za socialne pravice Sveta Evrope),
prof. dr. Grega Strban (profesor in dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost in podpredsednik Evropskega inštituta za socialno varnost (EISS),
zasl. prof. dr. Polonca Končar (zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani),
prof. dr. Darja Senčur Peček (profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru),
doc. dr. Luka Tičar (docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani),
mag. Nataša Belopavlovič (Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij),
Monika Zalokar (Planet GV d.o.o.).

Ostali predavatelji in gostje omizja:
prof. dr. Ulrich Becker, LL.M. (EHI), Director of the Max Planck Institute for Foreign and International Social Law,
doc. dr. Etelka Korpič Horvat (nekdanja ustavna sodnica in podpredsednica Ustavnega sodišča);
izr. prof. dr. Erik Kerševan (vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS)
mag. Marijan Debelak (vrhovni sodnik svetnik, vodja Delovno socialnega oddelka na Vrhovnem sodišču RS);
Marjana Lubinič (vrhovna sodnica svetnica, Vrhovno sodišče RS),
Borut Vukovič (vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS),
Marijan Papež (generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije);
Marjan Sušelj (generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije),
Peter Pogačar (generalni direktor Direktorata za javni sektor, Ministrstvo za javno upravo RS)
Jakob Krištof Počivavšek (predsednik KSS Pergam),
mag. Nina Scortegagna Kavčnik (Obrtna zbornica Slovenije),
doc. dr. Valentina Franca (docentka na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani)
as. dr. Luka Mišič (asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani)
dr. Martina Šetinc Tekavc (višja sodnica na Višjem delovnem in socialnem sodišču);
as. Sara Bagari, mag. prava (asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in raziskovalka na Inštitutu za delo pri PF).
as. Primož Rataj, mag. prava (asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani).

 

PROGRAM

1. dan - PONEDELJEK, 28. september
 
9.00 – 10.00  Registracija udeležencev na spletni dogodek

10.00 – 10.15  uvodni nagovor organizatorja

10.15 – 11.15  Delovna razmerja v izjemnih okoliščinah,
sodelujejo: mag. Nataša Belopavlovič (moderatorka), predstavniki ministrstva in socialnih partnerjev

11.15 – 11.30: Odmor

11.30 – 13.30  Pravica do socialne varnosti v nestandardnih oblikah dela
vodi: prof. dr. Grega Strban

Prof. dr. Ulrich Becker
Social Security Rights of Non-standard Workers in selected Member States of the EU

As. Sara Bagari
Priporočilo Sveta o dostopu delavcev in samozaposlenih oseb do socialne zaščite in slovenska pravna ureditev

Prof. dr. Grega Strban
Socialna varnost delavcev v nestandardnih oblikah dela, ki se gibljejo v EU

Marijan Papež
Ponovna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje

13.30 – 15.30: odmor za kosilo

15.30 – 17.00 Evropsko delovno pravo in pomen za slovensko prakso
vodi: izr. prof. dr. Barbara Kresal

Prof. dr. Darja Senčur Peček
Novejša sodna praksa Sodišča EU in njen vpliv na obseg delovnopravnega varstva

As. Primož Rataj
Nova Direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev (EU) 2019/1158 ter slovenska pravna ureditev

Izr. prof. dr. Barbara Kresal
Pomen Evropske socialne listine za varstvo delavskih pravic: Novejša praksa Evropskega odbora za socialne pravice

Dr. Martina Šetinc Tekavc
Novejša sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice na področju delavskih pravic

17.00 – 17.30: Odmor

17.30 – 18.30: Omizje: »Izzivi obveznega zdravstvenega zavarovanja«,
sodelujejo: prof. dr. Grega Strban (moderator), Marjan Sušelj, as. dr. Luka Mišič, predstavnik ministrstva


2. dan – TOREK, 29. september

8.30 – 9.30 Registracija udeležencev na spletni dogodek 

9.30 – 11.00 Izbrana vprašanja organizacije dela
vodi: dr. Katarina Kresal Šoltes

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik
Organiziranje dela na domu

Doc. dr. Tičar Luka
Pregled minimalnih zahtev glede delovnih pogojev po Direktivi (EU) 2019/1152 v luči ZDR-1

Dr. Katarina Kresal Šoltes
Preprečevanje nadomeščanja stalnih zaposlitev z zunanjimi delavci – primer agencijskega dela

Doc. dr. Valentina Franca
Vloga sindikata in sveta delavcev pri opravljanju dejavnosti z zunanjimi sodelavci

11.00 – 11.30  Odmor

11.30 – 13.00 Aktualna vprašanja uslužbenskega prava
vodi: doc. dr. Etelka Korpič Horvat

Peter Pogačar
Izzivi nadaljnjega razvoja uslužbenskega sistema v Republiki Sloveniji

Doc. dr. Etelka Korpič-Horvat
Zaposlovanje in pogodba o zaposlitvi javnih uslužbencev z vidika pogodbenosti uslužbenskih razmerij

Izr. prof. dr. Erik Kerševan
Upravnosodno varstvo javnih uslužbencev in funkcionarjev

Jakob Krištof Počivavšek
Interventni ukrepi v času epidemije COVID-19 na področju delovnih razmerij javnih uslužbencev

13.00 – 13.30: Odmor

13.30 – 15.00 Sodna praksa na področju delovnih in socialnih razmerij
vodi: mag. Marijan Debelak

Mag. Marijan Debelak
Izbrani primeri iz novejše sodne prakse VSRS na področju delovnih in socialnih razmerij

Marjana Lubinič
Pregled novejše sodne prakse VSRS glede kaznivih dejanj zoper delovna razmerja in socialno varnost

Borut Vukovič
Novejša sodna praksa VSRS glede trpinčenja na delovnem mestu

15.00 – 15.30: Razprava in zaključek kongresa

 

PRIJAVNICA ZA KONGRES XIX. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI (28.-29. SEPTEMBER 2020)

 

MEDIJSKI PARTNERJI

2-Logo GZS ZDS-logo

IUS-32

GVZalozba 62let 2-Logo Tax-Fin-Lex

2-Logo DD 2-Logo HRM

OZS-logo

 

PRIJAVA IN ODJAVA

Prijavite se zdaj, vsekakor pa do 21. septembra 2020.

Za prijavljene udeležence bo 23. septembra od 13.00 - 13.30 organizirana poskusna registracija z vsemi navodili in tehnično pomočjo organizatorja, ki bo tudi sicer na voljo ves čas spletnega dogodka:

na telefonu: 080 33 44 in e-naslovu: izobrazevanje@planetgv.si.

Prijavljeni udeleženci bodo imeli dostop do spletnega dogodka preko e-poštnega naslova, zato prosimo, da v prijavi za vsakega udeleženca posebej čitljivo in pravilno navedete njegov e-poštni naslov.

Skrajni rok za odjavo je štiri delovne dni pred kongresom. Odpoved mora biti pisna. Pri kasnejši odjavi vam bomo zaračunali administrativne stroške, kot so zapisani v Splošnih pogojih poslovanja podjetja Planet GV in si jih lahko ogledate na spletni strani www.planetgv.si.

 

ZNIŽANA KOTIZACIJA ZA KOLEKTIVNE ČLANE IN OSTALE UDELEŽENCE

Kotizacija: 200 EUR plus DDV.

Kotizacija vključuje udeležbo na spletnem dogodku in dostop do digitalne izdaje znanstvene revije Delavci in delodajalci, z objavljenimi prispevki iz kongresa.

 

PLAČILO

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kolektivni člani IDPF lahko uveljavljajo znižano kotizacijo le, če se prijavijo in plačajo kotizacijo na transakcijski račun Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.
Kotizacija se plača organizatorju, kamor ste poslali prijavo:
če ste prijavo poslali na Inštitut za delo
plačate kotizacijo na transakcijski račun Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani – IBAN SI56 0201 0001 0339 293 (NLB, d.d., Ljubljana).

 

PODROBNEJŠE INFORMACIJE IN PRIJAVE

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/42 03 164, faks: 01/42 03 165
E-pošta: inst.delo@pf.uni-lj.si
Spletna stran: www.zdr.info

 

 

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123