Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

XX. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI

Avditorij Portorož, zunanji Amfiteater / spletni dogodek 28. - 29. september 2021

 

XX. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI

 

28. - 29. september 2021

Avditorij Portorož, zunanji Amfiteater (v živo), z možnostjo spletnega spremljanja

Spoštovani,

da bi čim večjemu številu udeležencev omogočili čim bolj varno izvedbo kongresa XX. Dnevi DPSV, smo soorganizatorji poskrbeli za več novosti glede termina, lokacije in same izvedbe. Dnevi so tudi letos prestavljeni v drugo polovico leta po poletnih počitnicah (28. – 29. september), ko se pričakuje umiritev epidemije. Potekali bodo v živo v Avditoriju Portorož, na odprtem prizorišču v letnem, nadkritem Amfiteatru, tako da bodo vse aktivnosti (registracija, predavanja, druženja) potekale izključno na prostem, na svežem morskem zraku. V skladu z epidemiološkimi priporočili, si bomo prizadevali za izvedbo kongresa v živo, saj mu to daje njegovo draž, kolikor pa to ne bo mogoče in za tiste, ki bodo želeli spremljati kongres udobno iz svoje pisarne ali doma, pa bomo omogočili spremljanje kongresa tudi preko neposrednega prenosa preko spletne aplikacije ZOOM.

Organizacijski odbor kongresa XX. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti:

dr. Katarina Kresal Šoltes, predsednica organizacijskega odbora, raziskovalka in namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
prof. dr. Mitja Novak, direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
Karim Bajt Učakar, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
izr. prof. dr. Barbara Kresal, izredna profesorica na Fakulteti za socialno delo in raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, članica Evropskega odbora za socialne pravice Sveta Evrope,
prof. dr. Grega Strban, redni profesor in dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost in podpredsednik Evropskega inštituta za socialno varnost (EISS),
zasl. prof. dr. Polonca Končar, zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
prof. dr. Darja Senčur Peček, redna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru,
izr. prof. dr. Luka Tičar, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
mag. Nataša Belopavlovič, Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij,
Peter Ribarič, direktor Planet GV d.o.o.

 

PROGRAM:

Letošnji poudarki kongresnih tem so:

  • Pravni vidiki paketov ukrepov za omilitev posledic epidemije (PKP) na področju dela in socialne varnosti.
  • Zakonske spremembe na področju pokojninskega in zdravstvenega sistema ter aktualna vprašanja plačnega sistema.
  • Delovna razmerja v dobi velikih podatkov in digitalizacije, uporaba algoritmov, varstvo osebnih podatkov, pravica do odklopa.
  • Pregled novejše evropske in slovenske sodne prakse.

Poslanstvo kongresa je skrb za razvoj dostojnih delovnih pogojev in človekovih pravic na področju dela in socialne varnosti ter za udejanjanje načel dostojanstva ter pravne in socialne države. Programska zasnova upošteva naslednja izhodišča:

  • Da se sliši stroka.
  • Da se prenaša znanje akademske skupnosti v prakso.
  • Da se spodbuja kritična, strokovna in neodvisna razprava o aktualnih vprašanjih.
  • Da se spodbuja dialog med teorijo in prakso.
  • Da se zagotavlja strokovna podpora odločevalcem na nacionalni ravni kot tudi v podjetjih, zavodih, državni upravi, socialnim partnerjem, sodiščem, inšpekciji dela, nosilcem socialnih zavarovanj in drugim institucijam, pomembnim za razvoj pravne in socialne države.


Dokončni program bo objavljen v začetku meseca maja.

 

MEDIJSKI PARTNERJI

2-Logo GZS ZDS-logo

IUS-32

GVZalozba 62let 2-Logo Tax-Fin-Lex

2-Logo DD 2-Logo HRM

OZS-logo

 

OSNOVNE INFORMACIJE:

Termin: torek, 28. september in sreda, 29. september 2021

Lokacija: Amfiteater Avditorija Portorož – prizorišče na prostem.

Amfiteater je letno nadkrito prizorišče, ki ima 1777 sedišč (s stojišči lahko sprejme do 2300 obiskovalcev), kar tudi ob upoštevanju ustrezne razdalje med sedišči in drugih zahtev in priporočil NIJZ omogoča najbolj varno izvedbo kongresa (tudi do 390 udeležencev). Amfiteater je prekrit s streho, ki udeležence ščiti pred soncem in dežjem ter hkrati omogoča izvedbo kongresa na svežem morskem zraku. Lokacija je idealna za izvedbo dogodkov, saj je druženje na prostem neprimerno varnejše od druženja v zaprtih prostorih. Vse aktivnosti kongresa od registracije, predavanj in odmorov bodo namreč potekale na odprtem nadkritem prizorišču.

Način sodelovanja:

XX. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti 2021 bodo potekali hibridno.

Udeležba bo možna v živo v Amfiteatru Avditorija Portorož, ponujamo pa vam tudi možnost, da namesto v živo, dogodek spremljate preko spleta, iz udobja vaše pisarne ali doma. Ena prijava zagotavlja samo en izbrani način sodelovanja (kolikor bi želeli oba načina, se to šteje za dve prijavi).

Kolikor želite dogodek spremljati izključno prek spleta boste to ob prijavi ustrezno označili, mi pa vam bomo poslali povezavo na vaš e-naslov, skupaj z navodili in kontaktom, preko katerega vam bomo zagotavljali tehnično podporo ves čas trajanja kongresa.

Kolikor bo izvedba v živo možna, a bo število udeležencev Dnevov s strani NIJZ omejeno, bodo imeli do zasedbe dovoljenih sedežev v Avditoriju prednost udeleženci, ki so svojo prijavo na dogodek oddali prej, ostalim udeležencem pa se zagotovi spletno spremljanje.

V primeru, da nam veljavni ukrepi NIJZ ne bodo omogočali izvedbe v živo, bomo dogodek izvedli le v spletni obliki. V tem primeru si organizator pridržuje pravico, da vse prijave obravnava kot prijave za spletno obliko.

 

PRIJAVA IN ODJAVA

Rok za zgodnjo prijavo z nižjo kotizacijo: do vključno 15.7.2021

Prijave oddate izključno preko e-naslova inst.delo@pf.uni-lj.si (kolektivni člani IDPF oz. kolikor želite uveljavljati ugodnejše kotizacije) ali preko spletne prijave na Planet GV www.planetgv.si. V izogib podvajanja prijav in izstavljenih računov vas prosimo, da oddate prijavo samo na en naslov.

Prijave sprejemamo: do vključno 20.9.2021

Odjave ali spremembe prijave sprejemamo: do vključno 20.9.2021

Odpoved ali sprememba prijave morata biti pisna. Pri kasnejši odjavi vam bomo zaračunali administrativne stroške, kot so zapisani v Splošnih pogojih poslovanja podjetja Planet GV in si jih lahko ogledate na spletni strani www.planetgv.si.

V primeru premajhnega števila prijav ali zaradi ukrepov in priporočil NIJZ si organizator pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe načina izvedbe dogodka. V tem primeru ima udeleženec pravico do odpovedi prijave, v primeru že plačane kotizacije, pa bo organizator prijavitelju vrnil sredstva.


PRIJAVNICA ZA XX. DNEVE DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNO VARNOST, 28. – 29. september 2021 [pdf.258kB]


KOTIZACIJA (cene so brez DDV)

Kotizacije za člane Inštituta za delo
Kotizacija 1: 290 EUR za zgodnje prijave do 15.7.2021
Kotizacija 2: 360 EUR za prijave od vključno 16.7.2021
Prosimo, da kolektivni člani IDPF prijavo posredujete na naslov Inštituta, le tako boste lahko uveljavljali nižjo kotizacijo.

Kotizacije za vse ostale udeležence
Kotizacija 3: 330 EUR za zgodnje prijave do 15.7.2021
Kotizacija 4: 390 EUR za prijave od vključno 16.7.2021

Za enodnevno udeležbo
Kotizacija 5: 225 EUR enotno za vse prijave

 

 

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
list.png01 / 42 03 165
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123