Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Delovno srečanje o aktualnih delovnopravnih vprašanjih z najvidnejšimi predstavniki izvršilne in sodne oblasti ter strokovnjaki IDPF

Hotel GOLF GRAD MOKRICE, 11. - 12. september 2003

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

VABILO

direktorjem in vodjem pravnih in kadrovskih služb
kolektivnih članov IDPF

na:
DELOVNO SREČANJE
o aktualnih delovnopravnih vprašanjih

z najvidnejšimi predstavniki izvršilne in sodne oblasti
ter strokovnjaki IDPF

Spoštovani,

dovolite, da vas povabimo na delovno srečanje, ki smo ga pripravili posebej za vodstvene delavce kolektivnih članov IDPF z namenom, da Vam ponudimo priložnost za strokovno diskusijo o aktualnih vprašanjih uresničevanja novega ZDR v praksi z najvidnejšimi predstavniki pristojnega resornega ministrstva, inšpekcije dela in delovnega sodstva.
Srečanje je namenjeno tudi seznanitvi z aktivnostmi glede sprejemanja nove zakonodaje, glede dinamike kolektivnega dogovarjanja ter seznanitvi z novejšo sodno prakso delovnih sodišč ter prakso inšpekcije dela. Delo bo potekalo v zaključeni skupini do 25 udeležencev, kar bo omogočalo aktivno sodelovanje vseh zainteresiranih ter medsebojno izmenjavo izkušenj iz prakse vodilnih delavcev kolektivnih članov IDPF. Dvodnevno strokovno druženje bo potekalo na delovnih omizjih ter se nadaljevalo v bolj sproščenem vzdušju tudi na skupnih strokovno družabnih aktivnostih, ki jih omogoča ambient hotela Grad Mokrice.
Veselimo se srečanja z Vami!

programski vodja: mag. Katarina Kresal Šoltes
direktor: prof. dr. Mitja Novak

Program

četrtek, 11. september, viteška dvorana

10.00 - 11.00 sprejem udeležencev na delovnem zajtrku s predstavniki IDPF
11.00 - 13.00 delovno omizje z ga. Natašo Belopavlovič, univ.dipl. prav., državno sekretarko na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve - pregled aktualnega strokovnega dela resornega ministrstva ter novejša stališča glede posameznih vprašanj uveljavitve novega ZDR, problematika v zvezi z razmerjem med splošnimi akti delodajalca, kolektivnimi pogodbami in ZDR
13.00 - 14.30 skupno kosilo
14.30 - 16.30 delovno omizje s doc. dr. Aleksejem Cvetkom, vrhovnim sodnikom - svetnikom na Vrhovnem sodišču RS; novejša sodna praksa ter pogledi sodnika na posamezna aktualna vprašanja novega ZDR
16.30 - 17.00 odmor
17.00 - 19.00 razprava z udeleženci - strokovno - družabni del srečanja
19.00 skupna večerja z ogledom gradu in obiskom grajske vinske kleti

petek, 12. septembra, viteška dvorana

10.00 - 11.30 delovno omizje z g. Borutom Brezovarjem, univ.dipl. prav., glavnim inšpektorjem RS za delo na Republiškem inšpektoratu za delo - novejša praksa in pogledi inšpektorata na posamezna vprašanja uveljavitve novega ZDR
11.30 zaključek

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123