Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Tradicionalno decembrsko srečanje kolektivnih članov IDPF

Ljubljana 8. december 2003

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

vabi na:
TRADICIONALNO DECEMBRSKO SREČANJE
kolektivnih članov IDPF
s predavanji in razpravo na temi:

I. AKTUALNA VPRAŠANJA ZDR V PRAKSI
(najnovejša stališča in sodna praksa)

II. NOV PLAČNI SISTEM V JAVNEM SEKTORJU
(prehod na nov sistem, odprte dileme)

ter novoletnim sprejemom.

Ponedeljek, 8. december 2003
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (Zlata predavalnica), Poljanski nasip 2

Spoštovani kolektivni člani IDPF, bralci revije DD-delavci in delodajalci ter ostala strokovna javnost,

s posebno pozornostjo vas vabimo na tradicionalno decembrsko strokovno srečanje IDPF. Letošnje leto so še posebej zaznamovali uveljavitev nove delovne in uslužbenske zakonodaje v praksi ter priprava na prehod na nov plačni sistem v javnem sektorju. O aktualnih pravnih vprašanjih in odprtih dilemah bodo na delovnem srečanju govorili strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi nove zakonske ureditve, predstavniki sodne veje oblasti, eksperti in zunanji sodelavci IDPF:

  • Nataša Belopavlovič, državna sekretarka na MDDS,
  • Marta Klampfer, višja sodnica svetnica na VDSS,
  • Igor Klinar, direktor Urada za sistem plač v javnem sektorju, MNZ,
  • Štefka Korade-Purg, generalna sekretarka na MNZ,
  • Petra Zemljič, svetovalka vlade na MF,
  • prof. dr. Mitja Novak, direktor IDPF in profesor na PF v Mariboru,
  • prof. dr. Zvone Vodovnik, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani,
  • mag. Katarina Kresal Šoltes, samostojna raziskovalka na IDPF.

Program

8.30 - 9.00 registracija in uvodni pozdrav direktorja IDPF prof. dr. Mitje Novaka
9:00 - 11:00 I.sekcija - AKTUALNA VPRAŠANJA ZDR V PRAKSI
(najnovejša stališča in sodna praksa)

09.00 - 09.45 : stališča MDDSZ glede aktualnih vprašanj uveljavitve ZDR v praksi (Nataša Belopavlovič)
09.45 - 10.30 : novejša sodna praksa v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po ZDR (Marta Klampfer)
10.30 - 11.00 : razprava
11.00 - 11.30 : odmor
11:30 - 15:00 II.sekcija - NOV PLAČNI SISTEM V JAVNEM SEKTORJU
(prehod na nov sistem, odprte dileme)

11.30 - 12.15 : bistvene novosti plačnega sistema po ZSPJS in subjekti, na katere se te novosti nanašajo; obveznosti delodajalcev v zvezi s prehodom na nov sistem in prevedba količnikov na nov plačni sistem; posamezna pravna vprašanja uveljavitve novega sistema v praksi (Igor Klinar)
12.15 - 13.00 : sistemizacija in kadrovski načrt; posamezna izbrana pravna vprašanja (Štefka Korade-Purg)
13.00 - 13.15 : odmor
13.15 - 13.45 : nova ureditev nagrajevanja delovne uspešnosti v javnem sektorju po ZSPJS (Petra Zemljič)
13.45 - 14.15 : kolektivna pogajanja v javnem sektorju po ZJU in ZSPJS (prof. dr. Zvone Vodovnik)
14.15 - 15.00 : razprava

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123